פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2014 שאלון 004

פתרון מלא ומודרך לכל שאלה, פתרון סופי, השאלון והצעת פתרון של משרד החינוך

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

להלן פתרון מלא שאלה 1:

 

לפתרונות המלאים הבאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 2:

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 3:

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 4:

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 5:

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה על פי משרד החינוך שאלון 004 חורף 2014:

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון סופי של הבגרות במתמטיקה על פי משרד החינוך שאלון 004 חורף 2014:

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן השאלון:

לקבצים הבאים

גלגלו מטה את העכבר

 


בהצלחה!!!