פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 שאלון 004

פתרון מלא ומודרך לכל שאלה, פתרון סופי, השאלון והצעת פתרון של משרד החינוך

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם


 

להלן פתרון מלא שאלה 1 (ראו שאלה 51 בקובץ הנ"ל)

לקבצים הבאים הבאים

לחצו על החץ

וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 2 (ראו שאלה 32 בקובץ הנ"ל)

לקבצים הבאים הבאים

לחצו על החץ

וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 3 (ראו שאלה 95 בקובץ הנ"ל)

לקבצים הבאים הבאים

לחצו על החץ

וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 4 (ראו שאלה 53 בקובץ הנ"ל)

לקבצים הבאים הבאים

לחצו על החץ

וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 5 סעיף א' (ראו שאלה 54 בקובץ הנ"ל)

להלן פתרון מלא שאלה 5 סעיף ב' (ראו שאלה 31 בקובץ הנ"ל)


בהצלחה!!!


בהצלחה!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בהצלחה!!!