לחוברת התרגול

בחזרה לתרגול

לשאלה הבאה עם פתרון מלא

להלן השאלה עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: