לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן סרטוני השיעור
כדי ללמוד את השיעור עליכם לעבור מהסרטון הראשון עד הסרטון האחרון. כל סרטון אורכו מספר דקות. ביחד הכול 9 שעות ו- 45 דקות.

חלק א' של השיעור- משוואות לוגריתמיות

1.

הקדמה מהי פונקציה לוגריתמית חישוב לוג במחשבון
ותחום הגדרה של לוג
הסבר חוקי לוגריתמים (חוקי לוגים)
חלק 1
הסבר חוקי לוגריתמים (חוקי לוגים)
חלק 2
הסבר מהו לן ln
סרטון 1 (10:39 דק') סרטון 2 (9:26 דק') סרטון 3 (12:39 דק') סרטון 4 (11:54 דק') סרטון 5 (5:11 דק')
חינם חינם חינם חינם חינם


 

 

2.

סוג 1
משוואות לוגריתמיות הנפתרות ע"י
הנוסחה הבסיסית
סוג 2
משוואות לוגריתמיות הנפתרות ע"י
הוצאת גורם משותף או הצבה
סוג 3
משוואות לוגריתמיות עם חיבור
או חיסור של לוגים
סוג 3- המשך
משוואות לוגריתמיות עם כפל או
חלוקה בתוכן הלוג
סוג 4
משוואות לוגריתמיות עם חזקה
המכילה לוג (הבסיס מספר)
סוג 4- המשך
משוואות לוגריתמיות עם חזקה
המכילה לוג (הבסיס מכיל x)
סרטון 6 (13:26 דק') סרטון 7 (14:08 דק') סרטון 8 (8:54 דק') סרטון 9 (9:23 דק') סרטון 10 (9:04 דק') סרטון 11 (10:39 דק')
חינם חינם חינם חינם חינם חינם לחברים

 

סוג 5
משוואות לוגריתמיות עם בסיסים
שונים
סוג 5- המשך
משוואות לוגריתמיות עם בסיסים
שונים
סוג 5- המשך
משוואות לוגריתמיות עם בסיסים
שונים
סרטון 12 (9:08 דק') סרטון 13 (6:07 דק') סרטון 14 (5:58 דק')
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

סוג 1
משוואות לוגריתמיות הנפתרות ע"י
הנוסחה הבסיסית
דוגמה 1
סרטון 15 (3:45 דק') סרטון 16 (5:48 דק') חורף 1989
חינם לחברים חינם לחברים

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

 

דוגמה 2 דוגמה 3 דוגמה 4 דוגמה 4- המשך
סרטון 17 (12:30 דק') קיץ 1970 סרטון 18 (10:03דק') קיץ 1996 סרטון 19 (10:00 דק') מחלקי בגרויות סרטון 20 (6:21 דק') מחלקי בגרויות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאסוג 2
משוואות מעריכיות הנפתרות ע"י
חלוקה (x"ים שמאלה ומספרים ימינה)
דוגמה 5 דוגמה 6 דוגמה 7 דוגמה 7- המשך
סרטון 21 (0:58 דק') סרטון 22 (12:41 דק') סרטון 23 (2:12 דק') קיץ 1996 סרטון 24 (9:06 דק') מחלקי בגרויות סרטון 25 (11:51 דק') מחלקי בגרויות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

סוג 3
משוואות לוגריתמיות עם חיבור/חיסור
של לוגים או כפל/חילוק בתוכן הלוג
דוגמה 8 דוגמה 9 דוגמה 10 דוגמה 11 דוגמה 12
סרטון 26 (3:12 דק') סרטון 27 (4:30 דק') סרטון 28 (8:22 דק') סרטון 29 (7:11 דק') סרטון 30 (17:52 דק') חורף 1972 סרטון 31 (14:07 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

סוג 4
משוואות לוגריתמיות עם חזקה
המכילה לוג (הבסיס מספר או ביטוי עם x)
דוגמה 13 דוגמה 14
סרטון 32 (2:09 דק') סרטון 33 (7:38 דק') קיץ 1989 סרטון 34 (8:57 דק') קיץ 2001 מועד א'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

סוג 5
משוואות לוגריתמיות עם בסיסים
שונים
דוגמה 15 דוגמה 16 דוגמה 16 המשך
סרטון 35 (2:12 דק') סרטון 36 (8:59 דק') חלק מתרגיל בגרות סרטון 37 (11:45 דק') קיץ 2004 סרטון 38 (6:19 דק') קיץ 2004
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

דוגמה 17 דוגמה 18 דוגמה 19
סרטון 39 (9:38 דק') קיץ 1986 סרטון 40 (16:26 דק') חורף 2005 סרטון 41 (8:33 דק') חורף 1969
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

3.

הסבר מערכת משוואות לוגריתמיות
עם שני נעלמים
דוגמה 20 דוגמה 21 דוגמה 22
סרטון 42 (1:48 דק') סרטון 43 (6:54 דק') סרטון 44 (12:15 דק') סרטון 45 (9:27 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

חלק ב' של השיעור- אי שוויונים לוגריתמים וביטויים לוגריתמים

 

4.

הסבר-שלושה שלבים בפתרון
אי שוויון לוגריתמי
הסבר ודוגמה-פתרון אי שוויון לוגרתמי
מצורה בסיסית 1
הסבר ודוגמה- פתרון אי שוויון לוגריתמי
מצורה בסיסית 2
סרטון 46 (4:43 דק') סרטון 47 (8:40 דק') סרטון 48 (14:41 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

דוגמה 23
סוג 1- אי שוויון לוגרתמי צורה 1
דוגמה 24
סוג 1- אי שוויון לוגריתמי צורה 2
דוגמה 25
סוג 1- אי שוויון לוגריתמי צורה 2
דוגמה 26
סוג 2- אי שוויון לוגרתמי עם הצבה
סרטון 49 (7:03 דק') קיץ 2006 מועד ב' סרטון 50 (4:33 דק') קיץ 2005 מועד ב' סרטון 51 (12:06 דק') חורף 1991 סרטון 52 (11:32 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

דוגמה 27
סוג 3- אי שוויון לוגרתמי עם חיסור/חיבור לוגים
דוגמה 28
סוג 4- אי שוויון לוגרתמי עם בסיסים שונים
דוגמה 29
סוג 1- אי שוויון לוגרתמי צורה 2, עם x בבסיס
סרטון 53 (20:55 דק') חורף 1980 סרטון 54 (22:15 דק') קיץ 1983 סרטון 55 (17:36 דק') חורף 1991
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

הסבר תחום הגדרה דוגמה 30 דוגמה 31 דוגמה 32
סרטון 56 (3:08 דק') סרטון 57 (2:04 דק') קיץ 2000 סרטון 58 (17:43 דק') קיץ 1980 סרטון 59 (12:21 דק') קיץ 1973
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

5.

הסבר ביטויים לוגריתמים דוגמה 33 דוגמה 34 דוגמה 35 דוגמה 36
סרטון 60 (1:22 דק') סרטון 61 (6:45 דק') חורף 1977 סרטון 62 (10:03 דק') חורף 1999 סרטון 63 (17:44 דק') קיץ 2005 מועד ב' סרטון 64 (9:20 דק') קיץ 2003
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

להלן חוברת המסכמת את השיעור

חוברת הכוללת את מערך השיעור בוידאו
של משוואות לוגריתמיות ואי שוויונים לוגריתמים
חוקי לוגריתמים (חוקי לוגים)
סיכום משוואות לוגריתמיות ואי שוויונים
לרכישת הקורס המלא חינם

 

סוף השיעור.

בהצלחה!!!


זמן השיעור: 3 שעות ו- 15 דקות (השיעור מועבר דרך סרטוני וידאו. בכול סרטון תמצא מורה פרטי שילמד אותך את הבסיס לאלגברה בקלות!)

ידע מקדים נדרש: השיעור מתחיל מרמת אפס (נתחיל ללמוד + - ונסיים בשברים. חומר ששייך לחטיבה)

מה השיעור מכיל? להלן פירוט פורמלי, ניתן לדלג עליו:

  • אלגברה, שברים, השוואת שברים, חלוקת שברים, כפל שברים, חיבור וחיסור שברים,
  • תרגילים עם שברים, כינוס איברים, כינוס איברים דומים, פירוק לגורמים,
  • פירוק לגורמים ע"י נוסחת הושרשים, פירוק תלת איבר המכונה לעיתים פירוק לגורמים טרינום או מכונה פירוק לגורמים משוואה ריבועית,
  • פירוק לגורמים תרגילים, פתיחת סוגריים בריבוע, פתית סוגריים ממעלה שנייה ושישית ויותר, חזקות ושורשים,

מדוע אין שאלות בגרות בשיעור? מדובר בשיעור בסיסי ולכן ואין שאלות בגרות בנושא.

מדוע אין תרגול נוסף לשיעור? מדובר בשיעור בסיסי, והתרגול שבו מספק.

האם השיעור בחינם? הסרטונים והקבצים שמסונים באייקון הם בחינם. הקלק עליהם כדי להתנסות ולראות איך זה עובד. כמו כן ניתן לרכוש מינוי בקלות לכל התכנים.
לחנות הקורסים

להדגמה על איך המערכת עובדת: לחץ כאן

שימו לב: אותו השיעור שמועבר כאן שייך לקורס הכנה לבגרות במתמטיקה שאלון 005, שהועבר על ידי מלומד במכינות שונות לבגרות בעלות של אלפי שקלים. (להלן יתרונות השיטה של מלומד)

בהצלחה!!!