לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן חוברת המסכמת את השיעור
חוברת השיעור שמועבר בוידאו
חקירת פונקציה מעריכית ולוגריתמית
טבלת נוסחאות לשיעור הנוכחי
לרכישת הקורס המלא חינם

 

להלן סרטוני השיעור
כדי ללמוד את השיעור עליכם לעבור מהסרטון הראשון עד הסרטון האחרון. כל סרטון אורכו מספר דקות. ביחד הכול 9 שעות ו- 30 דקות.

1.

1.1.

תזכורת: מהו e
תזכורת: משוואות מעריכיות הנפתרות
ע"י 2 צורות בסיסיות של נוסחאות
תזכורת משוואות מעריכיות הנפתרות
ע"י הוצאת גורם משותף
תזכורת משוואות מעריכיות הנפתרות
ע"י הוצאת גורם משותף
תזכורת: משוואות מעריכיות הנפתרות
ע"י העברת איקסים שמאלה ומספרים ימינה
תזכורת: משוואות מעריכיות הנפתרות ע"יהצבה
סרטון 1 (12:34 דק') סרטון 2 (12:49 דק') סרטון 3 (11:01 דק') סרטון 4 (14:23 דק')
חינם חינם חינם חינם

 

1.2.

תזכורת מהו lnx תזכורת: משוואות לוגריתמיות הנפתרות
ע"י 2 צורות בסיסיות של נוסחאות
דוגמה 0, סעיפים א'-ג'
תזכורת: משוואות לוגריתמיות הנפתרות
ע"י 2 צורות בסיסיות של נוסחאות
דוגמה 0, סעיפים ד'-ג'
תזכורת: משוואות לוגריתמיות הנפתרות
ע"י הוצאת גורם משותף או הצבה
דוגמה 0, סעיפים ז'-ח'
תזכורת: משוואות לוגריתמיות הנפתרות
ע"י הוצאת גורם משותף או הצבה
דוגמה 0, סעיפים ט'-י'
סרטון 5 (7:41 דק') סרטון 6 (10:18 דק') סרטון 7 (11:03 דק') סרטון 8 (15:06 דק') סרטון 9 (10:25 דק')
חינם חינם חינם חינם חינם

 

תזכורת: משוואות לוגריתמיות עם
כפל/מנה בתוכן הלוג
דוגמה 0, סעיף י"א
תזכורת: משוואות לוגריתמיות עם
חיבור/חיסור של לוגים
דוגמה 0, סעיף י"ב
תזכורת: משוואות לוגריתמיות עם
בסיסים שונים
דוגמה 0, סעיף י"ג
סרטון 10(14:40 דק') סרטון 11 (6:37 דק') סרטון 12 (12:16 דק')
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

 

2.

2.1.

כלל ודוגמה 1 סעיפים א'-ד' כלל ודוגמה 1 סעיפים ה'-ח'
סרטון 13 (9:55 דק')
(חישוב נגזרת של פונקציה מעריכית פשוטה
חישוב נגזרת פונקציה מעריכית מורכבת)
סרטון 14(10:35 דק')
(חישוב נגזרת של פונקציה לוגריתמית פשוטה
חישוב נגזרת פונקציה לוגריתמית מורכבת)
חינם לחברים חינם לחברים

 

2.2.

דוגמה 2 סעיפים א'-ב' דוגמה 2 סעיף ג' דוגמה 2 סעיף ד' דוגמה 2 סעיף ד'- הערה דוגמה 2 סעיפים ה'-ו' דוגמה 2 סעיפים ז'-ח'
סרטון 15(12:04 דק') סרטון 16 (7:25 דק') סרטון 17 (13:09 דק') סרטון 18 (6:14 דק') סרטון 19 (11:24 דק') סרטון 20 (8:58 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

2.3.

דוגמה 3 סעיפים א'-ב' דוגמה 3 סעיף ג'
סרטון 21 (12:57 דק') סרטון 22 (14:47 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

3.

תזכורת: מציאת משוואת משיק דוגמה 4 דוגמה 5 סעיף א' דוגמה 5 סעיף ב'
סרטון 23 (1:14 דק') סרטון 24 (6:45 דק')
בגרות קיץ 1990
סרטון 25 (15:50 דק')
בגרות קיץ 2006 מועד מיוחד
סרטון 26 (16:21 דק')
בגרות קיץ 2006 מועד מיוחד
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

דוגמה 6 סעיף א' דוגמה 6 סעיף ב' דוגמה 6 סעיף ג'
סרטון 27 (8:27 דק')
בגרות קיץ 2007 מועד א'
סרטון 28 (10:07 דק')
בגרות קיץ 2007 מועד א'
סרטון 29 (12:55 דק')
בגרות קיץ 2007 מועד א'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

4.

הסבר שלבי חקירת פונקציה
e^x , a^x , lnx , logx
סרטון 30 (5:27 דק')
לרכישת הקורס המלא

 

4.1.

דוגמה 7 סעיפים א'-ב' דוגמה 7 סעיף ג' דוגמה 8 סעיף א' דוגמה 8 סעיף ב' דוגמה 8 סעיף ג' + ד'
סרטון 31 (9:59 דק')
בגרות חורף 1989
(פונקצית מכפלה משולבת עם מעריכית)
סרטון 32 (7:50 דק')
בגרות חורף 1989
(פונקצית מכפלה משולבת עם מעריכית)
סרטון 33 (14:05 דק')
בגרות חורף 1989
(פונקצית מנה משולבת עם מעריכית)
סרטון 34 (11:36 דק')
בגרות חורף 1989
(פונקצית מנה משולבת עם מעריכית)
סרטון 35 (5:19 דק')
בגרות חורף 1989
(פונקצית מנה משולבת עם מעריכית)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

4.2.

תזכורת- פרמטרים דוגמה 9 סעיפים א'-ב' דוגמה 9 סעיף ג' דוגמה 9 סעיף ד'
סרטון 36 (2:45 דק')
סרטון 37 (9:33 דק')
בגרות חורף 2003
(פונקצית מכפלה משולבת עם מעריכית)
סרטון 38 (11:10 דק')
בגרות חורף 2003
(פונקצית מכפלה משולבת עם מעריכית)
סרטון 39 (7:30 דק')
בגרות חורף 2003
(פונקצית מכפלה משולבת עם מעריכית)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

דוגמה 10 סעיף א'- חלק 1 דוגמה 10 סעיף א'- חלק 2 דוגמה 10 סעיף ב' דוגמה 10 סעיף ג'- חלק 1 דוגמה 10 סעיף ג'- חלק 1
סרטון 40 (11:17 דק')
בגרות קיץ 2004 מועד ב'
(פונקצית מנה משולבת עם מעריכית)
סרטון 41 (11:55 דק')
בגרות קיץ 2004 מועד ב'
(פונקצית מנה משולבת עם מעריכית)
סרטון 42 (11:58 דק')
בגרות קיץ 2004 מועד ב'
(פונקצית מנה משולבת עם מעריכית)
סרטון 43 (11:41 דק')
בגרות קיץ 2004 מועד ב'
(פונקצית מנה משולבת עם מעריכית)
סרטון 44 (12:57 דק')
בגרות קיץ 2004 מועד ב'
(פונקצית מנה משולבת עם מעריכית)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

4.3.

דוגמה 11 סעיף א' דוגמה 11 סעיף ב'- חלק 1 דוגמה 11 סעיף ב'- חלק 2 דוגמה 11 סעיף ג' דוגמה 11 סעיף ד'
סרטון 45 (1:14 דק')
בגרות קיץ 1981(פונקצית חזקה
משולבת עם פונקצית לן)
סרטון 46 (9:11 דק')
בגרות קיץ 1981(פונקצית חזקה
משולבת עם פונקצית לן)
סרטון 47 (10:19 דק')
בגרות קיץ 1981(פונקצית חזקה
משולבת עם פונקצית לן)
סרטון 48 (7:02 דק')
בגרות קיץ 1981(פונקצית חזקה
משולבת עם פונקצית לן)
סרטון 49 (6:26 דק')
בגרות קיץ 1981(פונקצית חזקה
משולבת עם פונקצית לן)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאדוגמה 12 סעיף א' דוגמה 12 סעיף ב'- חלק 1 דוגמה 12 סעיף ב'- חלק 2 דוגמה 12 סעיף ג' דוגמה 12 סעיף ד'
סרטון 50 (1:40 דק')
בגרות קיץ 1976(פונקצית מכפלה
משולבת עם פונקצית לן)
סרטון 51 (8:46 דק')
בגרות קיץ 1976(פונקצית מכפלה
משולבת עם פונקצית לן)
סרטון 52 (8:13 דק')
בגרות קיץ 1976(פונקצית מכפלה
משולבת עם פונקצית לן)
סרטון 53 (1:47 דק')
בגרות קיץ 1976(פונקצית מכפלה
משולבת עם פונקצית לן)
סרטון 54 (9:14 דק')
בגרות קיץ 1976(פונקצית מכפלה
משולבת עם פונקצית לן)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

דוגמה 13 סעיף א' דוגמה 13 סעיף ב' דוגמה 13 סעיף ג'
סרטון 55 (7:02 דק')
בגרות קיץ 1988
(פונקצית לוג)
סרטון 56 (2:23 דק')
בגרות קיץ 1988
(פונקצית לוג)
סרטון 57 (10:49 דק')
בגרות קיץ 1988
(פונקצית לוג)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

4.4.

דוגמה 14 סעיף א' דוגמה 14 סעיף ב' דוגמה 14 סעיף ג' דוגמה 15 סעיף 1' דוגמה 15 סעיף 2'
סרטון 58 (16:02 דק')
בגרות חורף 2002 (פונקצית מנה
משולבת עם פונקצית לן)
סרטון 59 (9:18 דק')
בגרות חורף 2002 (פונקצית מנה
משולבת עם פונקצית לן)
מקטע 60
בגרות חורף 2002 (פונקצית מנה
משולבת עם פונקצית לן)
מקטע 61
בגרות קיץ 2006 ב'
(פונקצית לן)
מקטע 62
בגרות קיץ 2006 ב'
(פונקצית לן)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

 

5.

מציאת אסימפטוטות

הסבר: מציאת איסמפטוטת
בפונקציה מעריכית
דוגמה 16 הסבר: מציאת איסמפטוטות
בפונקציה לוגריתמית
דוגמה 17
מקטע 63 מקטע 65
בגרות חורף 2000
מקטע 66 מקטע 69
בגרות חורף 2099
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

סוף השיעור בוידאו "חקירת פונקציה מעריכית ולוגריתמית"

בהצלחה!!!

 

 


זמן השיעור: 3 שעות ו- 15 דקות (השיעור מועבר דרך סרטוני וידאו. בכול סרטון תמצא מורה פרטי שילמד אותך את הבסיס לאלגברה בקלות!)

ידע מקדים נדרש: השיעור מתחיל מרמת אפס (נתחיל ללמוד + - ונסיים בשברים. חומר ששייך לחטיבה)

מה השיעור מכיל? להלן פירוט פורמלי, ניתן לדלג עליו:

  • אלגברה, שברים, השוואת שברים, חלוקת שברים, כפל שברים, חיבור וחיסור שברים,
  • תרגילים עם שברים, כינוס איברים, כינוס איברים דומים, פירוק לגורמים,
  • פירוק לגורמים ע"י נוסחת הושרשים, פירוק תלת איבר המכונה לעיתים פירוק לגורמים טרינום או מכונה פירוק לגורמים משוואה ריבועית,
  • פירוק לגורמים תרגילים, פתיחת סוגריים בריבוע, פתית סוגריים ממעלה שנייה ושישית ויותר, חזקות ושורשים,

מדוע אין שאלות בגרות בשיעור? מדובר בשיעור בסיסי ולכן ואין שאלות בגרות בנושא.

מדוע אין תרגול נוסף לשיעור? מדובר בשיעור בסיסי, והתרגול שבו מספק.

האם השיעור בחינם? הסרטונים והקבצים שמסונים באייקון הם בחינם. הקלק עליהם כדי להתנסות ולראות איך זה עובד. כמו כן ניתן לרכוש מינוי בקלות לכל התכנים.
לחנות הקורסים

להדגמה על איך המערכת עובדת: לחץ כאן

שימו לב: אותו השיעור שמועבר כאן שייך לקורס הכנה לבגרות במתמטיקה שאלון 005, שהועבר על ידי מלומד במכינות שונות לבגרות בעלות של אלפי שקלים. (להלן יתרונות השיטה של מלומד)

בהצלחה!!!