לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)

 

להלן הפתרונות המלאים

1.

שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא

 

2.

2.1.

שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא שאלה 8 ופתרון מלא
חורף 1989 חורף 2000 קיץ 2003 מועד ב'

 

שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא
חורף 2003

חורף 1991

קיץ 1993

קיץ 1994

קיץ 2001
חינם לחברים
שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא
חורף 2005
חינם לחברים
קיץ 2004 מועד ב'
חינם לחברים
חורף 1992
חינם לחברים


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

2.2.

שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא שאלה 22 ופתרון מלא
קיץ 2001 קיץ 1968 קיץ 1996 חורף 1996 קיץ 1981 קיץ 1999
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא
קיץ 1987 קיץ 1976 חורף 1995 חורף 2001 חורף 2009
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

2.3.

שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא שאלה 33 ופתרון מלא שאלה 34 ופתרון מלא
חורף 2002 חורף 2004 קיץ 2006 מועד ב' קיץ 2005 קיץ 1995 קיץ 2007 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

2.4.

שאלה 35 ופתרון מלא
קיץ 1998
לרכישת הקורס המלא

 

 

3.

שאלה 36 ופתרון מלא שאלה 37 ופתרון מלא שאלה 38 ופתרון מלא שאלה 39 ופתרון מלא שאלה 40 ופתרון מלא שאלה 41 ופתרון מלא
קיץ 1990 חורף 1996 סעיף קיץ 1998 סעיף חורף 1999 סעיף חורף 2000 סעיף קיץ 2007 מועד א'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 42 ופתרון מלא
קיץ 2006 מועד ב' מיוחד
לרכישת הקורס המלא

 

4.

שאלה 43 ופתרון מלא שאלה 44 ופתרון מלא שאלה 45 ופתרון מלא שאלה 46 ופתרון מלא שאלה 47 ופתרון מלא שאלה 48 ופתרון מלא
קיץ 2010 קיץ 2011 קיץ 2011 חורף 2012 קיץ 2012 קיץ 2012
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 49 ופתרון מלא שאלה 50 ופתרון מלא שאלה 51 ופתרון מלא שאלה 52 ופתרון מלא שאלה 53 ופתרון מלא שאלה 54 ופתרון מלא
קיץ 2012 מועד ב' קיץ 2012 מועד ב' חורף 2013 חורף 2013 קיץ 2013 קיץ 2013
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 55 ופתרון מלא שאלה 56 ופתרון מלא שאלה 57 ופתרון מלא שאלה 58 ופתרון מלא שאלה 59 ופתרון מלא שאלה 60 ופתרון מלא
קיץ 2013 מועד ב' חורף 2014 חורף 2013 קיץ 2010 מועד ב' חורף 2011 חורף 2011
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 61 ופתרון מלא שאלה 62 ופתרון מלא שאלה 63 ופתרון מלא שאלה 64 ופתרון מלא שאלה 65 ופתרון מלא שאלה 66 ופתרון מלא
קיץ 2011 מועד ב' קיץ 2014 קיץ 2014 מועד ב' קיץ 2014 מועד ג' חורף 2016 קיץ 2015
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 67 ופתרון מלא שאלה 68 ופתרון מלא שאלה 69 ופתרון מלא שאלה 70 ופתרון מלא
קיץ 2015 קיץ 2015 מועד ב' קיץ 2015 מועד ב' קיץ 2015 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

בהצלחה!!!

 


מה התרגול כולל?

התרגול כולל 56 שאלות בגרות במתמטיקה עם פתרונות מלאים בנושא של נגזרות של פונקציה מעריכית ונגזרות של לוג, חקירת פונקציה מעריכית, חקירת פונקציה לוגריתמית, משוואת משיק.

הצמצום החל מבגרות קיץ 2011: הקבצים שירדו בשאלונים 004 ו- 805 החל מבגרות קיץ 2011 מסומנים באייקון הבאירד החל מבגרות קיץ 2011  שאלונים 004 ו 805 (לתלמידי שאלון 007 ו- 807 לא ירד דבר משיעור זה)

ידע מקדים נדרש: תרגול 3.1 ותרגול 3.2 שעוסקים בלוגריתמים ובפוקציה מעריכית

האם התרגול בחינם? מה שמסומן בחינם הוא בחינם

מדוע צריך לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגל בכוחות עצמך את הדבר האמיתי תהיה מוכן למבחן הבגרות. כאשר אתה פותר את תרגילי הבגרות אתה מתמקד בשאלות החשובות.

דעתך חשובה לנו: נשמח לקבל ממך משוב על התרגול

לחוברת תרגילים מבגרויות במתמטיקה עם פתרונות

נגזרת של פונקציה מעריכית, לוג ולן- פתרון תרגילים 1-5

חקירת פונקציה מעריכית- פתרון תרגילים מבגרויות 6-8

חקירת פונקציה מעריכית עם פרמטרים- פתרון תרגילים מבגרויות 9-16

חקירת פונקציה לוגריתמית (מסוג ln)- פתרון תרגילים מבגרויות 17-28

חקירת פונקציה לוגריתמית (מסוג ln) עם פרמטרים- פתרון תרגילים מבגרויות 29-34

חקירת פונקציה לוגריתמית (לוג)- פתרון תרגיל מבגרות 35

משיק- פתרון תרגילים מבגרויות 36-42

חקירת פונקציות המורכבות מפונקציות טריגונומטריות מעריכיות ולוגריתמיות - פתרון תרגילים מבגרויות 43-46בהצלחה!!!