שיעור: חישובי שטחים פונקציה פולינום, מנה ושורש
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן חוברת המסכמת את השיעור

חוברת השיעור שמועבר בוידאו
חישובי שטחים פולינום מנה ושורש

טבלת אינטגרלים מיידים
(אינטגרלים נוסחאות)

חינם חינם

להלן סרטוני השיעור
כדי ללמוד את השיעור עליכם לעבור מהסרטון הראשון עד הסרטון האחרון. כל סרטון אורכו מספר דקות. ביחד הכול 9 שעות.

 

1.
הקדמה מהו אינטגרל חישוב אינטגרל של מספר, חזקה ומקדם חישוב אינטגרל של פולינום (רב איבר) חישוב אינטגרל של חזקה על ביטוי מורכב
סרטון 1 (3:34 דק') סרטון 2 (13:29 דק') סרטון 3 (14:09 דק') סרטון 4 (7:45 דק')
חינם חינם חינם חינם

חישוב אינטגרל של מנה- קטע 1 חישוב אינטגרל של מנה- קטע 2 חישוב אינטגרל של מנה- קטע 3
סרטון 5 (9:41 דק') סרטון 6 (10:05 דק') סרטון 7 (7:00 דק')
חינם חינם חינם

חישוב אינטגרל של שורש- קטע 1 חישוב אינטטגרל של שורש- קטע 2 חישוב אינטגרל של שורש- קטע 3
סרטון 8 (10:32 דק') סרטון 9 (11:53 דק') סרטון 10(11:55 דק')
חינם חינם חינם

חישוב אינטגרל בהינתן הנגזרת
מכונה: אימות אינטגרל
דוגמה 0
חישוב אינטגרל בין גבולות
מכונה: אינטגרל מסוים
דוגמה 1
סרטון 11 (9:31 דק') סרטון 12 (5:59 דק')
חינם לחברים חינם לחברים

 


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

2.
הסבר הנוסחה לחישוב שטח
ע"י אינטגרל
הסבר חישוב שטח
מקרה 1: שטח המורכב משתי פונקציות
מקרה 2: פונקציה עליונה מתחלפת
הסבר חישוב שטח
מקרה 3:
שטח המורכב משלוש פונקציות
הסבר חישוב שטח
מקרה 3:
שטח המורכב משלוש פונקציות
סרטון 13 (8:34 דק') סרטון 14 (9:26 דק') סרטון 15 (10:54 דק') סרטון 16 (10:14 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

דוגמה 2 סעיף א' דוגמה 2 סעיף ב' דוגמה 3- קטע 1 דוגמה 3- קטע 2
סרטון 17 (11:10 דק')
קיץ 2001 מועד ב'
סרטון 18 (11:40 דק')
קיץ 2001 מועד ב'
סרטון 19 (10:55 דק')
קיץ 2003 מועד ב'
סרטון 20 (9:54 דק')
קיץ 2003 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

דוגמה 3- קטע 3 דוגמה 3- קטע 4
סרטון 21 (10:27 דק')
קיץ 2003 מועד ב'
סרטון 22 (7:18 דק')
קיץ 2003 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

תזכורת: מציאת משוואת משק תזכורת: שיפועים דוגמה 4, סעיף א' דוגמה 4, סעיף ב'- קטע 1
סרטון 23 (6:03 דק')
סרטון 24 (11:30 דק')
סרטון 25 (7:45 דק')
חורף 1999
סרטון 26 (13:39 דק')
חורף 1999
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

דוגמה 4, סעיף ב'- קטע 2 דוגמה 4, סעיף ב'- קטע 3 דוגמה 5 סעיפים א ו- ב דוגמה 5 סעיף ג'
סרטון 27 (12:16 דק')
חורף 1999
סרטון 28 (15:01 דק')
חורף 1999
סרטון 29 (11:25 דק')
קיץ 2000
סרטון 30 (8:58 דק')
קיץ 2000
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

הסבר ציור משיק דוגמה 6 , סעיף א' דוגמה 6, סעיף ב'- קטע 1 דוגמה 6, סעיף ב' - קטע 2 דוגמה 6, סעיף ב' - קטע 2
סרטון 31 (8:26 דק')
סרטון 32 (15:10 דק')
קיץ 1995(אינטגרל של מנה)
סרטון 33 (12:18 דק')
קיץ 1995(אינטגרל של מנה)
סרטון 34 (12:36 דק')
קיץ 1995(אינטגרל של מנה)
סרטון 35 (12:08 דק')
קיץ 1995(אינטגרל של מנה)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

הסבר מציאת משוואת ישר דוגמה 7 קטע 1 דוגמה 7 קטע 2
סרטון 36 (4:55 דק')
סרטון 37 (8:09 דק')
קיץ 1996
סרטון 38 (10:06 דק')
קיץ 1996
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 תזכורת: מציאת פרמטרים דוגמה 8 דוגמה 9 סעיף א' דוגמה 9 סעיף ב'
סרטון 39 (4:46 דק')
סרטון 40 (14:14 דק')
קיץ 1992
סרטון 41 (9:39 דק')
קיץ 2002 מועד ב' (אינטגרל של שורש)
סרטון 42 (16:19 דק')
קיץ 2002 מועד ב' (אינטגרל של שורש)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

הסבר ציור ישר, פרבולה,
שתי פונקציות ושורש
מלווה בדוגמה 10
דוגמה 11 לסיכום- דוגמאות מבגרויות
לבניית משוואות השטח
פתרון שלדי- קטע 1
לסיכום- דוגמאות מבגרויות
לבניית משוואות השטח
פתרון שלדי- קטע 2
סרטון 43 (16:08 דק') סרטון 44 (12:43 דק'), חורף 1977 סרטון 45 (9:31 דק') סרטון 46 (13:23 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

 

3.
הסבר מציאת פונקציה על פי נגזרתה
(=מציאת פונקציה קדומה)
דוגמה 12- כלל 1 דוגמה 13- כלל 2 דוגמה 14- כלל 3
סרטון 47 (2:49 דק')
סרטון 48 (7:04 דק')
סרטון 49 (11:04 דק')
קיץ 2003
סרטון 50 (7:45 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

דוגמה 15- כלל 4 דוגמה 16- כלל 5 דוגמה 17- כללים 4 ו- 1
סרטון 51 (8:29 דק')
סרטון 52 (11:43 דק')
קיץ 1999
סרטון 53 (8:18 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

4.
הסבר הקשר בין גרף הפונקציה
וגרף הנגזרת וחישוב שטחים
דוגמה 18 דוגמה 19 דוגמה 20
קובץ 54 קיץ 2013, 4 יח'
קובץ 55
קיץ 2009 א', 5 יח' שהומר ל- 4 יח',
קובץ 57
קיץ 2008 ב', 5 יח' שהומר
ל- 4 יח', קובץ 56
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

 

סוף השיעור בוידאו "חישובי שטחים פולינום מנה ושורש"

בהצלחה!!!

 


זמן השיעור: 9 שעות של וידאו

מה השיעור כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו

  • משתמש יקר הקבצים בחלק ב' של השיעור התעדכנו
  • השיעור כולל כולל הסבר ולימוד של חישוב שטחים ע"י אינטגרלים, חישוב שטחים באמצעות אינטגרלים, חישוב אינטגרלים (אינטגרל של חזקה, אינטגרל של מנה, אינטגרל של פונקציות רציונליות, אינטגרל של שבר, אינטגרל של שורש).
    בנוסף השיעור כולל טבלת אינטגרלים. כל אלו לפונקציות פולינום (=רב איבר) , מנה (פונקציה רציונלית) ושורש (פונקציה אי רציונלית)
  • בסוף השיעור נלמד מציאת פונקציה קדומה, מכונה גם מציאת פונקציה על פי נגזרתה
  • השיעור מצוין לאלו המחפשים: לימוד אינטגרלים, חישוב אינטגרלים, אינטגרלים מידיים, אינטגרלים נוסחאות, אינטגרלים ונגזרות, אינטגרלים פשוטים, אינטגרלים בסיסיים, טבלת אינטגרלים, לוח אינטגרלים, רשימת אינטגרלים, ספר אינטגרלים, חישוב שטחים ע"י אינטגרלים

ידע מקדים נדרש: השיעור חקירת פולינום מנה ושורש

האם השיעור בחינם? הסרטונים והקבצים שמסונים באייקון הם בחינם. (ניתן לרכוש מינוי בקלות. . לחנות הקורסים )

האם השיעור מכין אותי לבגרות? כן בהחלט. תוך זמן קצר יחסית תוכל ללמוד בעצמך, צעד אחר צעד, את הנושא לבגרות דרך סרטונים ידידותיים וקלים להבנה. בהמשך תוכל לפתור תרגילי בגרות בנושא עם פתרונות מלאים.

האם אוכל ללמוד בעצמי את השיעור? כן. ברור. זאת המטרה של האתר. השיעור בנוי בצורה קלה ידידותית, עם מורה בוידאו שיסביר לך שלב אחר שלב את מה שעליך לדעת, בצורה ברורה וקלה. תוך זמן קצר תוכל להכין את עצמך לבד לרמה הגבוהה בבגרות.בהצלחה!!!