string(72) "Smarty error: unable to read resource: "globalcontent:lesson_banner_top""
מועד ופתרון הבגרות במתמטיקה חורף וקיץ 2013
קורס הכנה לבגרות במתמטיקה בוידאו דרך האינטרנט
0774662080 טלפנו

בחזרה לדף הבית בחזרה לפתרון בגרות במתמטיקה של כל השאלונים

 

1. שעות ומועד הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד א'

מידע חשוב לגבי הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד א' ו- ב'

מועד הבגרות, הרשמה ותשלום לבגרות, הכנה לבגרות, שעות הבגרות ופתרון הבגרות

מועד הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד א' הוא 21-05-13

מועד הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד ב הוא 11-7-13

שעות הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד א' בתאריך 21 במאי 2013

 

3 יחידות לימוד, תכנית חדשה (שעות הבגרות קיץ 2013 מועד א', יום ג', 21-05-13)

מספר השאלון
שעת תחילת המבחן
שעת סיום המבחן
משך המבחן
803 (לאקסטרנים 313) 13:00 15:00 שעתיים
802 (לאקסטרנים 312) 15:30 17:00 שעה ו- 30 דקות
801 (לאקסטרנים 311) 18:00 19:15 שעה ו- 15 דקות

4 יחידות לימוד, תכנית חדשה (שעות הבגרות קיץ 2013 מועד א', יום ג', 21-05-13)

מספר השאלון
שעת תחילת המבחן
שעת סיום המבחן
משך המבחן
805 (לאקסטרנים 315) 13:00 14:45 שעה ו- 45 דקות
804 (לאקסטרנים 314) 15:30 19:00 3 שעות ו- 30 דקות

5 יחידות לימוד, תכנית חדשה (שעות הבגרות קיץ 2013 מועד א', יום ג', 21-05-13)

מספר השאלון
שעת תחילת המבחן
שעת סיום המבחן משך המבחן
807 (לאקסטרנים 317) 13:00 15:00 שעתיים
806 (לאקסטרנים 316) 15:30 19:00 3 שעות ו- 30 דקות

 

הערות:

1. משרד החינוך יכול להודיע על שינוי

2. לוח זמנים זה יכול להשתנות ע"י משרד החינוך

3. יש להגיע לכיתת המבחן 30 דקות לפני תחילת המבחן

2. מידע נוסף לגבי הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד א' ו- ב'

בגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד א'- מידע חשוב

 

מועד הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 א
המבחן טרם היה ולכן טרם הועלו פתרונות

 

בגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד ב'- מידע חשוב

טרם פורסמו שעות מועד ב'
טרם נפתח הרישום למועד ב
המבחן טרם היה ולכן טרם הועלו פתרונות

 

3. פתרון מלא של ההבגרות במתמטיקה חורף 2013

 

להלן השאלונים והפתרונות המלאים לבגרות במתמטיקה חורף 2013 שהתקיימה בתאריך 28-01-2013

מבנה היבחנות ישן

1. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013 שאלון 001

2. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013 שאלון 002

3. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013 שאלון 003

4. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013 שאלון 004

5. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013 שאלון 005

6. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013 שאלון 006

7. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013 שאלון 007

מבנה היבחנות חדש

8. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013 שאלון 801

9. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013 שאלון 802

10. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013 שאלון 803

11. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013 שאלון 804

12. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013 שאלון 805

13. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013 שאלון 806

14. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013 שאלון 807


 

 

4. מועד הבגרות במתמטיקה + שעות הבגרות במתמטיקה חורף 2013 יום ב' 28-01-2013 לפי סדר שעות כרונולוגי

תכנית ישנה מבנה הצבירה שאלונים 001-002-003-004-005-006-007 (והתואמים להם האקסטרנים 301-302-303-304-305-306-307)

תכנית חדשה שאלונים 801-802-803-804-805-806-807

מועד הבגרות במתמטיקה חורף 2013 הוא 28-1-2013 יום ב'

להלן לוח בחינות מועד חורף תשע"ג (2013)

1. להורדת שעות הבגרות חורף 2013 של המקצועות השונים לרבות מתמטיקה- לחץ כאן

2. לוח בחינות מועד חורף תשע"ג (2013) - לתלמידים ולבוגרי תיכון

3. לוח בחינות מועד חורף תשע"ג (2013) - לנבחנים אקסטרנים

4. לרישום ותשלום לבגרות במתמטיקה חורף 2013

3 יחידות לימוד, תכנית ישנה (שעות הבגרות חורף 2013 , יום ב', 28-01-13)

מספר השאלון
שעת תחילת המבחן
שעת סיום המבחן
משך המבחן
002 (לאקסטרנים המספר הוא 302) 13:00 14:30 שעה ו- 30 דקות
003 (לאקסטרנים המספר הוא 303) 15:30 17:15 שעה ו- 45 דקות
001 (לאקסטרנים המספר הוא 301) 18:00 19:15 שעה ו- 15 דקות

4 יחידות לימוד, תכנית ישנה (שעות הבגרות חורף 2013 , יום ב', 28-01-13)

מספר השאלון
שעת תחילת המבחן
שעת סיום המבחן
משך המבחן
004 (לאקסטרנים המספר הוא 304) 13:00 14:45 שעה ו- 45 דקות
003 (לאקסטרנים המספר הוא 303) 15:30 17:15 שעה ו- 45 דקות
005 (לאקסטרנים המספר הוא 305) 18:00 20:00 שעתיים

 

5 יחידות לימוד, תכנית ישנה (שעות הבגרות חורף 2013 , יום ב', 28-01-13)

מספר השאלון
שעת תחילת המבחן
שעת סיום המבחן משך המבחן
007 (לאקסטרנים המספר הוא 307) 13:00 15:00 שעתיים
006 (לאקסטרנים המספר הוא 306) 15:30 17:30 שעתיים
005 (לאקסטרנים המספר הוא 305) 18:00 20:00 שעתיים

3 יחידות לימוד, תכנית חדשה(שעות הבגרות חורף 2013 , יום ב', 28-01-13)

מספר השאלון
שעת תחילת המבחן
שעת סיום המבחן
משך המבחן
802 13:00 14:30 שעה ו- 30 דקות
803 15:30 17:30 שעתיים
801 18:00 19:15 שעה ו- 15 דקות

4 יחידות לימוד, תכנית חדשה (שעות הבגרות חורף 2013 , יום ב', 28-01-13)

מספר השאלון
שעת תחילת המבחן
שעת סיום המבחן
משך המבחן
804 13:00 16:30 3 שעות ו- 30 דקות
805 17:00 18:45 שעה ו- 45 דקות

5 יחידות לימוד, תכנית חדשה (שעות הבגרות חורף 2013 , יום ב', 28-01-13)

מספר השאלון
שעת תחילת המבחן
שעת סיום המבחן משך המבחן
806 15:30 19:00 3 שעות ו- 30 דקות
807 13:00 15:00 שעתיים

הערות:

1. משרד החינוך יכול להודיע על שינוי

2. לוח זמנים זה יכול להשתנות ע"י משרד החינוך

3. יש להגיע לכיתת המבחן 30 דקות לפני תחילת המבחן

5. נושאים קשורים


מידע חשוב לגבי הבגרות במתמטיקה חורף 2013

מועד הבגרות, הרשמה ותשלום לבגרות, הכנה לבגרות, שעות הבגרות ופתרון הבגרות

 

מועד הבגרות במתמטיקה חורף 2013
שעות הבגרות במתמטיקה חורף 2013
רישום ותשלום לבגרות במתמטיקה חורף 2013
לימוד הבגרות במתמטיקה חורף 2013
פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013

 

נושאים קשורים שעשויים לעניין אתכם גם:

6. פתרון בגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב'- חדש !!!

פתרון בגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב'

להלן שאלוני הבגרות ופתרון מלא ו/או חלקי לבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' בתאריך 12-07-2012

מבנה היבחנות ישן

1. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 001

2. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 002

3. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 003

4. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 004

5. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 005

6. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 006

7. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 007

 

מבנה היבחנות חדש

8. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 801

9. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 802

10. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 803

11. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 804

12. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 805

13. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 806

14. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 807

 

7. פתרון בגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד א'- חדש !!!

פתרון בגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד א'

להלן שאלוני הבגרות ופתרון מלא ו/או חלקי לבגרות במתמטיקה קיץ 2012 בתאריך 23-05-2012

(פתרונות לבגרות במתמטיקה קיץ 2012, פתרון לבגרות במתמטיקה קיץ 2012, פתרון מלא לבגרות במתמטיקה קיץ 2012)

 

 

מבנה היבחנות ישן

1. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 001

2. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 002

3. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 003

4. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 004

5. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 005

6. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 006

7. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 007

מבנה היבחנות חדש

8. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 801

9. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 802

10. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 803

11. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 804

12. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 805

13. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 806

14. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 807

 

 

8. פתרון בגרות במתמטיקה חורף 2012

פתרון לבגרות במתמטיקה חורף 2012

מבנה היבחנות ישן

1. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 001-

2. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 002-

3. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 003

4. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 004

5. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 005

6. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 006 -

7. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 007 -

מבנה היבחנות חדש

8. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 801 -

9. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 802 -

10. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 803 -

11. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 804 -

12. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 805 -

13. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 806 -

14. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 807 -

 

 

9. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 מועד א'

שאלונים 001-002-003-004-005-006-007

והתואמים להם האקסטרנים 301-302-303-304-305-306-307

מבנה היבחנות ישן

מבנה היבחנות חדש

1. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 001

 

2. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 002

 

3. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 003

 

4. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 004

 

5. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 005

 

6. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 006

 

7. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 007

→טרם הועלה

 

→הועלו השאלות + פתרונות

 

הועלו השאלות + פתרונות

 

הועלה פתרון מלא ומדרך לכל השאלות

 

→הועלו השאלות + פתרונות

 

→הועלה השאלון + פתרון

 

הועלה פתרון

1. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 801 - טרם הועלה

 

2. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 802 - טרם הועלה

 

3. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 803 - הועלה פתרון

4. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 804 - הועלה פתרון

 

5. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 805 - →הועלו השאלות + פתרונות

6. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 806 - הועלה פתרון

 

7. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 807 - הועלה פתרון

10. החל מקיץ 2011 המיקוד לא ישתנה והוא מכונה "הצמצום":

להלן רשימת הנושאים שירדו מהבגרות החל מקיץ 2011 "הצמצום"

 

 


 

 

11 שעות הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב'- כבר היה !!!

כפי שפירסם משרד החינוך

 

לוח בחינות מועד ב' תשע"ב (2012) - אנגלית ומתמטיקה- אתר משרד החינוך

 

 

 

.12 רישום לבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' כבר היה

מועד הבגרות במתמטיקה הקרוב קיץ 2012 מועד ב' הוא 12.7.2012

כדי להרשם לבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' במשרד החינוך עומדות בפניכם שתי אפשרויות:

 

אפשרות ראשונה

דרך התיכון שבו למדתם

או השלוחה אליה אתה שייכים

אפשרות שנייה

דרך האינטרנט

אפשרות שלישית- למאחרים

דרך מרב"ג- לא קיימת!!!

 

מתי ניתן להירשם בתיכון ?

מתי ניתן להירשם באינטרנט?

מתי ניתן להירשם במרב"ג ?

תלמידי תיכון
או נבחני משנה בוגרים:

יכולים להירשם בתיכון
עד יום חמישי, 14/6/2012

תלמידים בעלי תיק אקסטרני :
יכולים להירשם
בשלוחה בה מצוי תיק הנבחן שלהם
עד התאריך 24/6/2012

תלמידי תיכון
או נבחני משנה בוגרים:

יכולים להירשם באינטרנט
החל מ- 21/6/2012.
עד 4/7/2012 9:00 בבוקר.

תלמידים בעלי תיק אקסטרני
(מעל גיל 18):
יכולים להירשם באינטרנט עד 24/6/2012
9:00 בבוקר

אין אפשרות להירשם
במרב"ג למועד ב'!!!
תלמיד שפספס את הרישום
לא יוכל לגשת לבגרות
!!!

איך נרשמים בתיכון או בשלוחה?

איך נרשמים באינטרנט?

איך נרשמים במרב"ג?

הולכים פיסית
לתיכון בו למדתם
או לשלוחה אליה אתם שייכים.
עדיף להקדים
לפחות בכמה ימים !

 

אין אפשרות להירשם
במרב"ג למועד ב'!!!
תלמיד שפספס את הרישום
לא יוכל לגשת לבגרות
!!!

13. שעות הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב'- כבר היה

14. רישום לבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' - שאלות ותשובות כבר היה

1. מתי מועד הבחינה במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב'

בחינות מועד ב' במתמטיקה נקבעו ליום חמישי, כ"ב בתמוז תשע"ב 12/7/2012, החל מהשעה 9:00.

 

2. איזה ציון מבין קיץ 2012 מועד א' וקיץ 2012 מועד ב' יהיה הציון הקובע?

הציון הגבוה בכל שאלון מבין מועד א' ומבין מועד ב' יהיה הציון הקובע.

 

3. תלמידי בתי הספר ונבחני משנה בוגרים- כיצד ומתי נרשמים למועד ב'?

דרך א'- הרשמה באמצעות התיכון אליו אתם שייכים

•תלמידי בתי הספר ונבחני משנה בוגרים המבקשים להירשם למועד ב', יוכלו לעשות זאת בתיכון אליו הם שייכים עד יום חמישי, 14/6/2012.

דרך ב'- הרשמה באמצעות אתר האינטרנט

להלן הכתובת:

תלמידי בתי הספר ונבחני משנה בוגרים המבקשים להירשם למועד ב', יוכלו לעשות זאת החל מיום חמישי, 21/6/2012.

ההרשמה לבחינות במתמטיקה תסתיים ביום רביעי, 4/7/2012, בשעה 9:00 בבוקר.

הרישום באמצעות אתר האינטרנט אינו מותנה בפרסום הציונים.

 

4. תלמידים בעלי תיק אקסטרני- כיצד ומתי נרשמים למועד ב'?

דרך א'- הרשמה באמצעות שלוחות הבחינות

תלמידים בעלי תיק אקסטרני המבקשים להירשם למועד ב', יוכלו לעשות זאת במשרד בו מצוי תיק הנבחן שלהם החל מ- 30/5/2012

עד התאריך 24/6/2012.

 

דרך ב'- הרשמה באמצעות אתר האינטרנט

להלן הכתובת:

תלמידים בעלי תיק אקסטרני (מעל גיל 18) המבקשים להירשם למועד ב', יוכלו לעשות זאת החל מיום חמישי, 30/5/2012.

ההרשמה לבחינות במתמטיקה תסתיים ביום רביעי, 24/6/2012, בשעה 9:00 בבוקר.

הרישום באמצעות אתר האינטרנט אינו מותנה בפרסום הציונים.

 

5. האם יהיה רישום מאוחר למועד ב' באמצעות מרכזי הרישום הגמיש , כלומר באמצעות המרבג"ים?

לא. במועד ב', לא מופעלים מרכזי הבחינה הגמישים ולכן אין הרשמה לבחינות באמצעות המרב"גים

כלומר תלמיד שיאחר את ההרשמה במועדים שצויינו למעלה לא יוכל להיבחן במועד ב' קיץ 2012.

 

6. הערה: יש לראות במידע זה באתר, בגדר מידע מלוקט ולא כמידע פורמלי מחייב

למידע הפורמלי יש להיכנס לאתר משרד החינוך

לפורטל משרד החינוך - לפרסום הרשמי לחץ כאן

 

בהצלחה בבגרות במתמטיקה!!!

 

 

string(51) "Smarty error: unable to read resource: "footer.tpl""