לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)


להלן הפתרונות המלאים
1.


שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא
קיץ 2000 קיץ 2000

שאלה 5 ופתרון מלא שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא
חורף 2007 קיץ 2007 מועד ב' מיוחד קיץ 2008 מועד ב'

 

2. 2.1.

שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא
קיץ 1985

 

2.2.
שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא
חורף 2003 (עם שינוי) קיץ 1997 קיץ 1996 קיץ 2003 מועד ב' קיץ 2000 קיץ 1998

שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא
חורף 2007 קיץ 2007 מועד ב' מיוחד קיץ 2008 מועד ב'

 

2.3.
שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא
חורף 2001 חורף 1986 חורף 1974 קיץ 1999 חורף 2006 קיץ 1974
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

שאלה 25 ופתרון מלא
קיץ 1977
חינם לחברים

 

3.
3.1.
שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא
קיץ 1993 סעיף בודד
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

 


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא שאלה 33 ופתרון מלא שאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלא
חורף 1999 קיץ 2000 קיץ 2000
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

3.2.
שאלה 36 ופתרון מלא שאלה 37 ופתרון מלא שאלה 38 ופתרון מלא שאלה 39 ופתרון מלא שאלה 40 ופתרון מלא שאלה 41 ופתרון מלא
חורף 1993 קיץ 2001 מועד ב' חורף 1998 חורף 2000 חורף 2002 קיץ 1995
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 42 ופתרון מלא שאלה 43 ופתרון מלא שאלה 44 ופתרון מלא שאלה 45 ופתרון מלא שאלה 46 ופתרון מלא שאלה 47 ופתרון מלא
חורף 1997 קיץ 2005 מועד ב' חורף 1992 קיץ 2008 מועד א' קיץ 2009 מועד א' קיץ 1994
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 48 ופתרון מלא שאלה 49 ופתרון מלא שאלה 50 ופתרון מלא שאלה 51 ופתרון מלא
חורף 2002 קיץ 2009 מועד ב' קיץ 1994 חורף 2002
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

3.3.
שאלה 52 ופתרון מלא שאלה 53 ופתרון מלא שאלה 54 ופתרון מלא שאלה 55 ופתרון מלא
חורף 1999 קיץ 2006 מועד א' קיץ 2006 מועד א' חורף 2009
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

4.
שאלה 56 ופתרון מלא שאלה 57 ופתרון מלא שאלה 58 ופתרון מלא שאלה 59 ופתרון מלא שאלה 60 ופתרון מלא שאלה 61 ופתרון מלא
חורף 1988 סעיף בודד קיץ 1994 סעיף בודד חורף 1996 סעיף בודד קיץ 1999 חורף 1991 חורף 1995
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 62 ופתרון מלא שאלה 63 ופתרון מלא שאלה 64 ופתרון מלא שאלה 65 ופתרון מלא שאלה 66 ופתרון מלא שאלה 67 ופתרון מלא
קיץ 1983 קיץ 1989 קיץ 1987 סעיף בודד קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
קיץ 1992 סעיף בודד
חורף 1988 סעיף בודד חורף 1999 סעיף בודד
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 68 ופתרון מלא שאלה 69 ופתרון מלא שאלה 70 ופתרון מלא שאלה 71 ופתרון מלא שאלה 72 ופתרון מלא
קיץ 1994 קיץ 1995 חורף 1990 קיץ 2004 מועד ב' קיץ 2006
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

5.
שאלה 73 ופתרון מלא שאלה 74 ופתרון מלא שאלה 75 ופתרון מלא שאלה 76 ופתרון מלא שאלה 77 ופתרון מלא שאלה 78 ופתרון מלא
קיץ 2005 חורף 2006 חורף 2010 קיץ 2010 קיץ 2010 מועד ב' חורף 2011
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


שאלה 79 ופתרון מלא שאלה 80 ופתרון מלא שאלה 81 ופתרון מלא שאלה 82 ופתרון מלא שאלה 83 ופתרון מלא שאלה 84 ופתרון מלא
קיץ 2011 קיץ 2011 חורף 2012 חורף 2012 קיץ 2012 קיץ 2012
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


שאלה 85 ופתרון מלא שאלה 86 ופתרון מלא שאלה 87 ופתרון מלא שאלה 88 ופתרון מלא שאלה 89 ופתרון מלא
קיץ 2012 קיץ 2012 מועד ב' קיץ 2012 מועד ב' חורף 2013 חורף 2013
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


שאלה 90 ופתרון מלא שאלה 91 ופתרון מלא שאלה 92 ופתרון מלא שאלה 93 ופתרון מלא שאלה 94 ופתרון מלא שאלה 95 ופתרון מלא
קיץ 2013 מועד ב' חורף 2014 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו קיץ 2013 מועד ב' קיץ 2013 קיץ 2013
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 96 ופתרון מלא שאלה 97 ופתרון מלא שאלה 98 ופתרון מלא שאלה 99 ופתרון מלא שאלה 100 ופתרון מלא שאלה 101 ופתרון מלא
קיץ 2009 קיץ 2009 מועד ב' חורף 2010 קיץ 2010 קיץ 2010 מועד ב' חורף 2011
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


שאלה 102 ופתרון מלא שאלה 103 ופתרון מלא שאלה 104 ופתרון מלא שאלה 105 ופתרון מלא שאלה 106 ופתרון מלא שאלה 107 ופתרון מלא
חורף 2011 קיץ 2011 מועד ב' קיץ 2011 מועד ב' קיץ 2014 קיץ 2014 מועד ב' חורף 2015
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


שאלה 108 ופתרון מלא שאלה 109 ופתרון מלא שאלה 110 ופתרון מלא שאלה 111 ופתרון מלא שאלה 112 ופתרון מלא שאלה 113 ופתרון מלא
קיץ 2015 קיץ 2015 מועד ב' קיץ 2015 מועד ב' חורף 2016 קיץ 2016 קיץ 2016 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


שאלה 114 ופתרון מלא
קיץ 2016 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא


מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו
  • התרגול כולל שאלות בגרות עם פתרונות בנושא של חקירת פונקציה פולינום, חקירת פונקציה מנה המכונה גם חקירת פונקציה רציונלית, , חקירת פונקציה שורש המכונה גם חקירת פונקציה אי רציונלית. חקירת פונקציות מלאה..
  • בנוסף התרגול כולל טבלת נגזרות,חוקי נגזרות, נגזרת של פולינום, נגזרת של מנה, נגזרת של מכפלה, נגזרת של שורש לרבות תרגילים עם חישוב נגזרות.
  • בנוסף התרגול כולל תרגילים של מציאת משוואת משיק, לכל התרגילים פתרונות מלאים ומודרכים.


האם התרגול בחינם? מה שמסומן בחינם הוא בחינם

מדוע התרגול בנוי משני חלקים? מאחר והתרגול ארוך , אנו ממליצים לתרגל אותו בשני חלקים. (מומלץ בשלב א' ללמוד השיעור בוידאו חלק א' ולאחר מכן , לפתור את חלק א' בתרגול,

ובשלב שני ללמוד את חלק ב' בוידאו, ולאחר מכן , לפתור את חלק ב' מהתרגול) מומלץ להקצות לשיעור התואם לרבות התרגול הנ"ל שבוע שלם של לימוד אינטנסיבי


מדוע צריך לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגל בכוחות עצמך את הדבר האמיתי תהיה מוכן למבחן הבגרות. כאשר אתה פותר את תרגילי הבגרות אתה מתמקד בשאלות החשובות.

דעתך חשובה לנו: נשמח לקבל ממך משוב על התרגול

בהצלחה!!!