לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
בשיעור זה יש קבצים שירדו מתכנית הלימודים של 2017 ואילך.
הקבצים שמסומנים ב- לא צריך ללמוד אותם.

להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)

להלן הפתרונות המלאים

1.

התרגול לסעיף הנ"ל ינתן במסגרת השאלות בסעיפים המתקדמים

 

 

2.
2.1.
שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא
קיץ 2002 מועד ב' חורף 2002 חורף 1999


2.2.

שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא
חורף 2001 קיץ 2001 מועד ב' קיץ 2002 חורף 1988

 

2.3.

שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא
קיץ 2003 מועד ב' קיץ 2001 מועד ב' קיץ 1988

 

3.

שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא
קיץ 2000 קיץ 2003 מועד ב' חורף 1997 חורף 2000 קיץ 2001 חורף 1999
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא שאלה 22 ופתרון מלא
חורף 2004 קיץ 1998 חורף 1998 קיץ 2001 קיץ 1996 קיץ 1991
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא
קיץ 1994 קיץ 1999
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

4.
שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא שאלה 31 ופתרון מלא
קיץ 1999 חורף 2002 חורף 2003 קיץ 2003 קיץ 2000 קיץ 1982 קיץ 1995
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

5. 5.1.

שאלה 32 ופתרון מלא שאלה 33 ופתרון מלא שאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלא שאלה 36 ופתרון מלא שאלה 37 ופתרון מלא
קיץ 2006 חורף 2006 קיץ 2007 מועד ב' קיץ 2007 מועד ב' מיוחד קיץ 2011 חורף 2011
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 38 ופתרון מלא שאלה 39 ופתרון מלא שאלה 40 ופתרון מלא
חורף 2013 קיץ 2007 חורף 2010
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


5.2.

שאלה 41 ופתרון מלא שאלה 42 ופתרון מלא שאלה 43 ופתרון מלא שאלה 44 ופתרון מלא
קיץ 2006 קיץ 2008 מועד ב' קיץ 2009 קיץ 2010 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 45 ופתרון מלא שאלה 46 ופתרון מלא שאלה 47 ופתרון מלא שאלה 48 ופתרון מלא שאלה 49 ופתרון מלא
קיץ 2012 קיץ 2012 מועד ב' קיץ 2013 קיץ 2009 מועד ב' חורף 2013
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 


5.3.

שאלה 50 ופתרון מלא שאלה 51 ופתרון מלא שאלה 52 ופתרון מלא שאלה 53 ופתרון מלא שאלה 54 ופתרון מלא
חורף 2010 חורף 2012 קיץ 2012 קיץ 2009 קיץ 2011 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 


5.4.

שאלה 55 ופתרון מלא שאלה 56 ופתרון מלא שאלה 57 ופתרון מלא שאלה 58 ופתרון מלא שאלה 59 ופתרון מלא
קיץ 2008 קיץ 2011 מועד ב' קיץ 2011 קיץ 2009 מועד ב' חורף 2012
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 60 ופתרון מלא שאלה 61 ופתרון מלא שאלה 62 ופתרון מלא

 

שאלה 63 ופתרון מלא שאלה 64 ופתרון מלא שאלה 65 ופתרון מלא
חורף 2011 קיץ 2010 קיץ 2013 מועד ב' חורף 2014 קיץ 2012 מועד ב' קיץ 2010 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 


5.5.

שאלה 66 ופתרון מלא
חורף 2013
לרכישת הקורס המלא


 

6.
שאלה 67 ופתרון מלא שאלה 68 ופתרון מלא שאלה 69 ופתרון מלא שאלה 70 ופתרון מלא שאלה 71 ופתרון מלא
קיץ 2010 קיץ 2014 קיץ 2014 מועד ב' קיץ 2014 מועד ג' חורף 2015
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 72 ופתרון מלא שאלה 73 ופתרון מלא שאלה 74 ופתרון מלא שאלה 75 ופתרון מלא שאלה 76 ופתרון מלא
קיץ 2015 קיץ 2015 מועד ב' חורף 2016 קיץ 2016 קיץ 2016 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

סוף התרגול. בהצלחה!!!

 


מה התרגול כולל?

התרגול כולל מאגר גדול של שאלות בגרות בנושא של משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים בטריגונומטריה. התרגול כולל נוסחאות בטריגונומטריה

האם התרגול בחינם? מה שמסומן בחינם הוא בחינם

מדוע צריך וחשוב לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגל בכוחות עצמך את הדבר האמיתי תהיה מוכן למבחן הבגרות. כאשר אתה פותר את תרגילי הבגרות אתה מתמקד בשאלות החשובות.

דעתך חשובה לנו: נשמח לקבל ממך משוב על התרגול

הנתיב לדף הנוכחי: שאלון 004, שאלון 804 >> נושא: טריגונומטריה >> תרגול: טריגונומטריה במישור (משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים) - חוברת שאלות מבגרויות

לחוברת שאלות מבגרויות במתמטיקה עם פתרונות סופיים

לפתרון מלא תרגילים 1-3 →מיקומך

לפתרון מלא תרגילים 4-7

לפתרון מלא תרגילים 8-10

לפתרון מלא תרגילים 11-24

לפתרון מלא תרגילים 25-31

לפתרון מלא תרגילים 32-39בהצלחה!!!