לשאלה הקודמת עם פתרון מלא

בחזרה לתרגול

לשאלה הבאה עם פתרון מלא

 

להלן השאלה עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה/הדפסה: