לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
מיקוד קיץ 2020

תלמידי שאלון 481: צריכים ללמוד את כל הפרק!

תלמידי שאלון 482: צריכים ללמוד את כל הפרק!

להלן סרטוני השיעור
כדי ללמוד את השיעור עליכם לעבור מהסרטון הראשון עד הסרטון האחרון. כל סרטון אורכו מספר דקות. ביחד הכול 2 שעות.
1.
הקדמה, והסברדוגמה 1 סעיף א'דוגמה 1 ב'-ד'דוגמה 1 סעיפים ה'-ז'דוגמה 2
סרטון 1 (2:46 דק') סרטון 2 (4:16 דק') סרטון 3 (10:44 דק') סרטון 4 (10:06 דק') סרטון 5(10:07 דק')
חינםחינםחינםחינםחינם
הקדמה ומערכת או וגםדוגמה 1 סעיף אדוגמה 1 סעיפים ב-דדוגמה 1 סעיפים ג-ודוגמה 2

 

2.
הסבר אי שוויון ממעלה ראשונה דוגמה 3 סעיפים א'-ב'דוגמה 3 סעיפים ג'-ו'דוגמה 4
סרטון 6 (2:23 דק')סרטון 7 (5:36 דק') סרטון 8 (7:33 דק') סרטון 9 (7:52 דק')
חינםחינםחינםחינם
הסבר אי שוויון ממעלה ראשונהדוגמה 3 סעיפים א-בדוגמה 3 סעיפים ג-ודוגמה 4

 

3.
הסבר אי שוויון ממעלה שנייה דוגמה 5 סעיף א'דוגמה 5 סעיפים ב'-ג'דוגמה 5 סעיף ד'
סרטון 10 (4:26 דק')סרטון 11 (8:48 דק')סרטון 12 (9:09 דק')סרטון 13 (5:21 דק')
חינם לחבריםחינם לחבריםחינם לחבריםחינם לחברים
הסבר אי שוויון ממעלה שנייהדוגמה 5 סעיף א

 

 

 

דוגמה 5 סעיפיים ב-גדוגמה 5 סעיף ד


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

דוגמה 6דוגמה 7 סעיפים א'-ב'דוגמה 7 סעיפים ג'-ד'
סרטון 14 (10:01 דק')סרטון 15 (9:53 דק')סרטון 16 (7:06 דק')
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
דוגמה 6דוגמה 7 סעיפים א-ב דוגמה 7 סעיפים ג-ד4.

הסבר אי שוויון שברידוגמה 8 סעיף אדוגמה 8 סעיף א' - המשךדוגמה 8 סעיף ב'דוגמה 8 סעיף ג'דוגמה 8 סעיף ד'
סרטון 17 (6:37 דק') סרטון 18 (11:46 דק')סרטון 19 (4:57 דק')סרטון 20 (8:23 דק') סרטון 21 (3:41 דק')סרטון 22 (1:05)
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
הסבר אי שוויון שברידוגמה 8 סעיף אדוגמה 8 סעיף א- המשךדוגמה 8 סעיף בדוגמה 8 סעיף ג דוגמה 8 סעיף ד
דוגמה 8 סעיף ה'דוגמה 8 סעיף ו' דוגמה 8 סעיף ז'דוגמה 9 סעיף א'דוגמה 9 סעיף ב'דוגמה 9 סעיף ג'
סרטון 23 (4:58 דק')סרטון 24 (5:08 דק')סרטון 25 (7:40 דק')סרטון 26 (8:54 דק')סרטון 27 (6:01 דק')סרטון 28 (11:42 דק')
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
דוגמה 8 סעיף הדוגמה 8 סעיף ודוגמה 8 סעיף זדוגמה 9 סעיף אדוגמה 9 סעיף בדוגמה 9 סעיף ג
5.
הסבר אי שוויון ממעלה שלישית ויותרדוגמה 10 סעיף א'דוגמה 10 סעיפים ב'-ג'
סרטון 29 (1:29 דק') סרטון 30 (5:31 דק')סרטון 31 (7:14 דק')
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
הסבר אי שוויון ממעלה שלישית ויותרדוגמה 10 סעיף א

 

 

 

דוגמה 10 סעיף ב
6.
הסבר אי שוויון המתואר מילולית דוגמה 11דוגמה 12 סעיף א'דוגמה 12 סעיף ב1'דוגמה 12 סעיף ב2'
בגרות קיץ 2006 מועד ב'בגרות קיץ 2006 מועד ב'בגרות קיץ 2006 מועד ב'
סרטון 32 (2:42 דק') סרטון 33 (2:31 דק')סרטון 34 (5:48 דק')סרטון 35 (3:01 דק')סרטון 36 (10:17 דק')
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
הסבר אי שוויון המתואר מילוליתדוגמה 11

 

 

 

דוגמה 12 סעיף אדוגמה 12 סעיף ב1דוגמה 12 סעיף ב2
7.
הסבר אי שוויון מציאת תחום הגדרה דוגמה 13
סרטון 37 (2 דק') סרטון 38 (8:15 דק')
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
הסבר תחום הגדרהדוגמה 17 צמצום שברים

 

 

 

8.
הסבר על חלוקה לרביעיםדוגמה 14הסבר מרחק בין שתי נקודות
על ישרים מקבילים לצירים
דוגמה 15 קטע 1דוגמה 15 קטע 2דוגמה 15 קטע 3
סרטון 39 (3:40 דק')סרטון 40 (5:52 דק')סרטון 41 (3:00 דק')סרטון 42 (10:45 דק')סרטון 43 (10:47 דק')סרטון 44 (9:18 דק')
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
דוגמה 12 סעיף ב2דוגמה 12 סעיף ב2דוגמה 12 סעיף ב2דוגמה 12 סעיף ב2דוגמה 12 סעיף ב2דוגמה 12 סעיף ב2

הסבר שטחים והיקפים דוגמה 16דוגמה 16 הסבר סימטריות של פרבולהדוגמה 17 קטע 1דוגמה 17 קטע 2
סרטון 45 (3:31 דק')סרטון 46 (10:42 דק')סרטון 47 (8:59 דק')סרטו ן48 (7:17 דק')סרטון 49 (12:45דק')סרטון 50 (17:37 דק')
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
דוגמה 12 סעיף ב2דוגמה 12 סעיף ב2

דוגמה 12 סעיף ב2

דוגמה 12 סעיף ב2דוגמה 12 סעיף ב2דוגמה 12 סעיף ב2
9.
הסבר אי שוויון הנפתר ע"י הצבהדוגמה 18דוגמה 19דוגמה 20
קובץ 51קובץ 52קובץ 53קובץ 54
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלהלן חוברת המסכמת את השיעור

חוברת השיעור
לרכישת הקורס המלא

סוף השיעור בוידאו.
בהצלחה!!!

 

מידע על השיעור בוידאו הנוכחי "אי שוויונים" ("אי שוויונות"):

זמן השיעור: 5 שעות ו- 25 דקות. השיעור מועבר כאמור דרך סרטוני וידאו

הערה לתלמידי שאלון 004: שאלות מסוג אי שוויונים לא יכולות להינתן כשאלה עצמאית בבגרות 004 אך כן חיוניות והכרחיות לפתרון שאלות מתקדמות של חקירה שטחים ואחר בשאלון 004 . חובה לדעת היטב אי שוויונים.

ידע מקדים נדרש: ידע בפתרון משוואות ממעלה ראשונה, שנייה ויותר (כפי שלמדנו בשיעור קודם-
שיעור משוואות).

מה נלמד בשיעור? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו.

  • מערכת או המכונה מערכת איחוד, מערכת וגם המכונה מערכת של וגם
  • אי שוויונים (אי שוויונות), אי שוויונים ממעלה ראשונה, אי שוויונים ממעלה שנייה, כלומר אי שוויונים ריבועיים (אי שוויונות ממעלה שנייה)
  • אי שוויונים עם שברים, אי שוויונים רציונלים, אי שוויונים תרגילים. חוקי אי שוויונים, פתרון אי שוויונים

השיעור שייל ל- שאלון 005 , שאלון 804

האם השיעור מכין אותי לבגרות? כן בהחלט. תוך זמן קצר תוכל ללמוד דרך הסרטונים פתרון אי שוויונים, מרמה בסיסית עד לרמת הבגרות. כדי ללמוד את השיעור עלייך פשוט לעבור על הסרטונים מהראשון עד האחרון. להדגמה

האם השיעור בחינם? הסרטונים והקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. (ניתן לרכוש מינוי בקלות לכל התכנים. לחנות הקורסים).

שימו לב: אותו השיעור שמועבר כאן שייך לקורס 005, שהועבר על ידי מלומד במכינות שונות לבגרות בעלות של אלפי שקלים. החל מהיום אותו הקורס זמין במחיר של שיעור פרטי בודד. (להלן מדוע ללמוד עם מלומד?).

השיעור מתמקד בעקרונות החשובים לבגרות ונמנע מהגדרות מיותרות ופרטים פורמלים. כך תוך זמן קצר תכשירו את עצמכם לרמת הבגרות הגבוהה ביותר.

צמצום קיץ 2011 ואילך: החל מבגרות קיץ 2011 אי שוויונים שבריים (=אי שוויונים רציונאלים) לא יוכלו להינתן כשאלה עצמאית, אלא לצורך שימוש בפתרון שאלות אחרות למשל סדרות.

בהצלחה!!!

כדי לנווט בין השאלונים השונים, לחץ על תמונת השאלון הרצוי: