לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

בשיעור זה יש קבצים שירדו מתכנית הלימודים של 2017 ואילך.
הקבצים שמסומנים ב- לא צריך ללמוד אותם.
להלן חוברת המסכמת את השיעור


חוברת השיעור טבלת נגזרות, חוקי נגזרות
לרכישת הקורס המלא חינם

להלן סרטוני השיעור
כדי ללמוד את השיעור עליכם לעבור מהסרטון הראשון עד הסרטון האחרון. כל סרטון אורכו מספר דקות. ביחד הכול 12 שעות.

 

חלק א' של השיעור- חקירה ללא פרמטרים (6 שעות ו- 50 דקות)

1.

הקדמה מהי נגזרת חישוב נגזרות של פולינום
(רב איבר)
חישוב נגזרות של חזקה ושל חזקה עם "בטן"
(מכונה "נגזרת מורכבת" שימוש ב"כלל השרשרת")
חישוב נגזרת של שורש (אי רציונלי)
(כולל "נגזרת מורכבת")
חישוב נגזרת של מכפלה חישוב נגזרת של מנה (ביטוי רציונלי)
סרטון 1 (5:05 דק') סרטון 2 (15:46 דק') סרטון 3 (6:46 דק') סרטון 4 (5:14 דק') סרטון 5 (9:29 דק') סרטון 6 (10:58 דק')
חינם חינם חינם חינם חינם חינם

 

 

 

2.
2.1.

הסבר שלבי חקירה מלאה
של פונקציה
דוגמה 1 סעיפים א' ו- ב'
חקירת פולינום
דוגמה 1 סעיף ג'
חקירת פולינום
דוגמה 1 סעיפים ד' ו- ה'
חקירת פולינום
סרטון 7 (13:47 דק') סרטון 8 (4:57 דק') סרטון 9 (20:38 דק') סרטון 10 (4:55 דק')
חינם חינם חינם חינם

 

 

2.2.
הסבר שלב האסימפטוטות בחקירה
מציאת אסימפטוטה אנכית
הסבר שלב האסימפטוטות בחקירה
מקרה מיוחד "חור בגרף"
הסבר שלב האסימפטוטות בחקירה
מציאת אסימפטוטה אופקית
דוגמה 2 סעיפים א', ב' ו- ג'
חקירת פונקציה מנה (רציונלית)
סרטון 11 (11:05 דק') סרטון 12 (18:05 דק') סרטון 13 (12:23 דק') קיץ 2003 מועד ב'
סרטון 14 (6:46 דק')
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

 


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

דוגמה 2 סעיף ד'
חקירת פונקציה מנה (רציונלית)
דוגמה 2 סעיף ה'
חקירת פונקציה מנה (רציונלית)
הסבר שלב הגרף בחקירת
פונקציה מנה (דוגמאות מבגרויות)
קיץ 2003 מועד ב'
סרטון 15 (23:35 דק')
קיץ 2003 מועד ב'
סרטון 16 (13:53 דק')
סרטון 17 (13:33 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

הסבר שלב הגרף בחקירת
פונקציה מנה (דוגמאות מבגרויות)- המשך
סרטון 18 (14:55 דק')
לרכישת הקורס המלא

 

 

 

2.3.
תזכורת: משוואה עם שורש
תזכורת: אי שוויונים (אי שוויונות)
דוגמה 3 סעיף א'
חקירת פונקצית שורש
דוגמה 3 סעיף ב'
חקירת פונקצית שורש
דוגמה 3 סעיף ב' המשך
חקירת פונקצית שורש
דוגמה 3 סעיף ג'
חקירת פונקצית שורש
דוגמה 3 סעיף ד'
חקירת פונקצית שורש
סרטון 19 (14:27 דק') חורף 2001
סרטון 20 (5:33 דק')
חורף 2001
סרטון 21 (15:22 דק')
חורף 2001
סרטון 22 (16:31 דק')
חורף 2001
סרטון 23 (8:42 דק')
חורף 2001
סרטון 24 (6:31 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

2.4.
דוגמה 4 סעיפים א' ו- ב' דוגמה 4 סעיף ג' דוגמה 4 סעיף ג' המשך דוגמה 4 סעיפים ד'-ה' דוגמה 4 הערה לגבי הנגזרת
קיץ 1999
סרטון 25 (6:43 דק')
קיץ 1999
סרטון 26 (10:04 דק')
קיץ 1999
סרטון 27 (10:31 דק')
קיץ 1999
סרטון 28 (9:59 דק')
קיץ 1999
סרטון 29 (6:25 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

דוגמה 4 נוספת, סעיפים א' ו- ב'
אסימפטוטות בפונקצית מנה עם שורש

דוגמה 4 נוספת, סעיפים ג' ו- ד'
אסימפטוטות בפונקצית מנה עם שורש
קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
דוגמה 4 נוספת, סעיפים ה' ו- ו'
אסימפטוטות בפונקצית מנה עם שורש
קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
סרטון 30 (11:17 דק') סרטון 31 (11:48 דק') סרטון 32 (16:35דק')
מומלץ לדלג ולהשאיר לסוף (חריג)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

2.5.
הישר y=k חיוביות ושליליות מרחקים ושטחים הסבר נקודות קיצון מוחלט (מוחלטות) דוגמה 5
סרטון 33 (12:14 דק') סרטון 34 (2:50 דק') סרטון 35 (4:27 דק') סרטון 36 (7:58 דק') סרטון 37 (9:52 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

 

חלק ב' של השיעור- חקירה עם פרמטרים ומשוואת משיק ( 5 שעות ו- 11 דקות)

 

3.
3.1.
הסבר חקירת פונקציה עם פרמטרים כלל 1 ודוגמה 6 כלל 2 ודוגמה 7 כלל 3 ודוגמה 8 כלל 4 ודוגמה 9 כלל 5 ודוגמה 10
סרטון 38 (5:38 דק') סרטון 39 (2:43 דק') סרטון 40 (5:53 דק') סרטון 41 (10:14 דק') סרטון 42 (4:29 דק') סרטון 43 (5:49 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

כלל 6 ודוגמה 11 כלל 7 ודוגמה 12 כלל 8 דוגמה 13 סעיף א' דוגמה 13 סעיף ב'
סעיף מקיץ 1995
סרטון 44 (3:59 דק')
סעיף מקיץ 2005 ב'
סרטון 45 (8:16 דק')
סרטון 46 (12:00 דק') סרטון 47 (14:51 דק') סעיף מחורף 2009
סרטון 48 (12:51 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

3.2.

דוגמה 14 סעיף א'
חקירת פונקצית מנה עם פרמטר
דוגמה 14 סעיף ב'
חקירת פונקצית מנה עם פרמטר
דוגמה 15 סעיף א'
חקירת פונקצית מנה עם פרמטר
דוגמה 15 סעיפים ב1' ו- ב2'
חקירת פונקצית מנה עם פרמטר
דוגמה 15 סעיף ב3'
חקירת פונקצית מנה עם פרמטר
דוגמה 15 סעיפים ג' ו- ד'
חקירת פונקצית מנה עם פרמטר
חורף 2000
סרטון 49 (15:37 דק')
חורף 2000
סרטון 50 (3:17 דק')
קיץ 2009 מועד ב'
סרטון 51 (10:19 דק')
קיץ 2009 מועד ב'
סרטון 52 (5:06 דק')
קיץ 2009 מועד ב'
סרטון 53 ( 16:12 דק')
קיץ 2009 מועד ב'
סרטון 54 (10:55 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

3.3.
דוגמה 16 סעיף א'
חקירת פונקצית שורש עם פרמטר
דוגמה 16 סעיף ב'
חקירת פונקצית שורש עם פרמטר
דוגמה 16 סעיף ג'
חקירת פונקצית שורש עם פרמטר
דוגמה 16 סעיפים ד' ו- ה'
חקירת פונקצית שורש עם פרמטר
דוגמה 16 סעיפים ו' ו- ז'
חקירת פונקצית שורש עם פרמטר
קיץ 2006 מועד א
סרטון 55 (15:13 דק')
קיץ 2006 מועד א
סרטון 56 (6:32 דק')
קיץ 2006 מועד א
סרטון 57 (7:14 דק')
קיץ 2006 מועד א
סרטון 58 (17:31 דק')
קיץ 2006 מועד א
סרטון 59 (13:47 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

4. משוואת משיק
הסבר מציאת משוואת משיק דוגמה 17
משוואת משיק בהינתן נקודת השקה
דוגמה 18
משוואת משיק בהינתן שיפוע
מקרה 1- שני ישרים מקבילים
הסבר ודוגמה
מקרה 2- שני ישרים מאונכים
הסבר ודוגמה
מקרה 3- שיפוע של ישר על פי שתי
נקודות שעל הישר- הסבר ודוגמה
סרטון 60 (2:50 דק') סעיף מקיץ 1994
סרטון 61 (6:50 דק')
סעיף מחורף 1988
סרטון 62 (6:28 דק')
סרטון 63 (7:35 דק') סרטון 64 (8:56 דק') סרטון 65 (7:38 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

מקרה 4- שיפוע על פי זווית
הסבר ודוגמה
מקרה 5- שיפוע שווה לאפס
הסבר ודוגמה 19
מציאת משוואת משיק על פי נקודה
שלא על הגרף- הסבר ודוגמה
קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
סרטון 66 (7:47 דק') סרטון 67 (11:29 דק') קיץ 1992
סרטון 68 (20:50 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

5.
הקשר בין גרף הפונקציה וגרף הנגזרת
הסבר ודוגמה
דוגמה 21
סרטון 69 (15:27 דק') סרטון 70, קיץ 1994 (7:17 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

חלק ג' של השיעור- הרחבה

6.
הסבר הזזות של גרף
למעלה/למטה/ימינה/שמאלה
דוגמה 22
הסבר סימטריות של
שתי פונקציות
דוגמה 23
הסבר זוגיות ואי זוגיות
של פונקציה
דוגמאות 24 ו- 25
דוגמה 26(מבגרות עם סימטריות)
קובץ 71 קובץ 72 קובץ 73 קיץ 2008 מועד ב, 5 יח' שהומר ל- 4 יח'
קובץ 74, עם a>0 ו- a<0
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

7.
הסבר "הליכה קדימה"
מהנגזרת ה- 1 לפונקציה
דוגמה 27
דוגמה 28 הסבר "הליכה אחורה"
מהפונקציה לנגזרת ה-1
דוגמה 29
דוגמה 30 דוגמה 31 דוגמה 32
קובץ 75 קיץ 2013, 4 יח'
קובץ 76
קובץ 77 קיץ 2008 ב', 5 יח' שהומר
ל- 4 יח', קובץ 78
קיץ 2009 א', 5 יח' שהומר
ל- 4 יח', קובץ 79
קיץ 2013, 4 יח'
קובץ 80
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 


סוף השיעור. בהצלחה!!!

 

 

 


זמן השיעור: 12 שעות וידאו

מה השיעור כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו:

  • משתמש יקר הקבצים בחלק ג' של השיעור התעדכנו
  • נתחיל מנגזרות, חישוב נגזרות, כללי נגזרות, טבלת נגזרות, חוקי נגזרות, נגזרת של שורש, נגזרת של מנה, כלל השרשרת, נגזרת פנימית, נגזרת של חזקה, נגזרת של פולינום
    נמשיך בחקירת פונקציה פולינום, חקירת פונקציה מסוג מנה ( יש המכנים חקירה זו כחקירת פונקציה רציונלית), חקירת פונקציה מסוג שורש (יש המכנים חקירה זו גם כחקירת פונקציה אי רציונלית).
  • נלמד חקירת פונקציות מלאה. החקירה תכלול תחום הגדרה, נקודות חיתוך עם הצירים, נקודות קיצון, נקודות קיצון מוחלט (מוחלטות), תחומי עליה וירידה של פונקציה, , אסימפטוטות מקבילות לצירים, אסימפטוטה אנכית ואסימפטוה אופקית וסקיצה של גרף הפונקציה.
  • בהמשך השיעור נלמד מציאת משוואת משיק. משיק לפונקציה, שיפוע משיק,
  • השיעור כולל שאלות בגרות עם פתרונות מלאים בוידאו ובספר אינטרנטי. הנושא של חקירת פונקציות מכונה במתמטיקה חשבון דיפרנציאלי של פונקציות.
  • במתמטיקה הנלמדת באוניברסיטאות לעיתים מכנים נושא זה בשם חשבון אינפיניטסימלי (ובקצרה אינפי)

מדוע השיעור בנוי משני חלקים? מאחר והשיעור ארוך מאוד, אנו ממליצים ללמוד אותו בשני חלקים. (מומלץ ללמוד את