→ לחוברת השיעור

לסרטון הבא ←להלן טבלת נגזרות:

(הערה- את הנגזרות של פונקציות טריגונומטריות, מעריכיות ולוגריתמיות נלמד בשיעורים אחרים)
→ לחוברת השיעור

לסרטון הבא ←