לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

בחזרה לתוכן העניינים של שאלון 005

הנתיב לדף הנוכחי:
מלומד- דף הבית >> פתרון בגרויות במתמטיקה >> פתרון מלא בגרות במתמטיקה 2009 שאלון 005
נתיב נוסף לדף הנוכחי: מלומד דף הבית >> מתמטיקה >> בגרות במתמטיקה >> שאלון 005 >> פתרון מלא בגרויות במתמטיקה שאלון 005 >>פתרון מלא בגרות במתמטיקה 2009 שאלון 005

פתרון מלא של מבחני בגרות במתמטיקה שנת 2009 שאלון 005

מיקוד הבגרות קיץ 2011 ואילך (הצמצום): שאלות שירדו במלואן , כתבנו על הקובץ ירד במיקוד. שאלות שירדו חלקית רשמנו הערה מתחת לקובץ המשויך אליהן.

שימו לב לדוגמאות למבנים שונים של בגרויות 005בהצלחה!!!

1. פתרון בגרות במתמטיקה, חורף 2009

השאלון
פתרונות סופיים שאלה 1 שאלה 2 שאלה 3 שאלה 4 שאלה 5
חינםחינםפתרון מלא חינםפתרון מלאחינםפתרון מלא חינםפתרון מלא חינםפתרון מלא חינם
(שאלה 1 ירדה במיקוד
קיץ 2011 ואילך)

 

 

2. פתרון בגרות במתמטיקה, קיץ 2009 מועד א'


השאלון
פתרונות סופיים שאלה 1 שאלה 2 שאלה 3 שאלה 4 שאלה 5
חינםחינםפתרון מלאפתרון מלאפתרון מלאפתרון מלאפתרון מלא
(שאלה 1 ירדה במיקוד
קיץ 2011 ואילך)
(שאלה 4 ,סעיף ב',
דרך א' חוצה זווית חיצונית,
-ירד במיקוד קיץ 2011 ואילך)


3. פתרון בגרות במתמטיקה, קיץ 2009 מועד ב'

השאלון
פתרונות סופיים שאלה 1 שאלה 2 שאלה 3 שאלה 4 שאלה 5
חינםחינםפתרון מלאפתרון מלאפתרון מלאפתרון מלאפתרון מלא
(שאלה 1 ירדה במיקוד
קיץ 2011 ואילך)

 

1. פתרון בגרות במתמטיקה חורף 2006 שאלון 005
תוכן עניינים שאלון 005- לפי מיקוד חורף 2011  (57 שעות וידאו, 288 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
    
  פרק א'  פרק ב'  בגרויות, מיקוד, תכנית ואחר
                                    (בחירה של שאלה אחת מתוך 2 )(בחירה של 2 שאלות מתוך 3) 

 

    
 נושא 1: חקירת פונקציה ממעלה 1 ו- 2  נושא 3: גיאומטריה חפיפה ותכונות  1. בגרויות אחרונות במתמטיקה, עם פתרונות מלאים:
    2005,  2006   2007    2008    2009    2010 
    2011


2.  דף נוסחאות לבגרות קיץ 2011 ואילך
3. מידע- איך ללמוד את הקורס הנוכחי בעצמי
4. מועד בחינת הבגרות קיץ 2011
5. המיקוד והמבנה לבגרות חורף2011 שאלון 005 
6. מיקוד במתמטיקה חורף 2011 (כל השאלונים)
7. הצמצום לבגרות קיץ 2011  
בעזרת קורס זה תוכל ללמוד בעצמך, צעד אחר צעד,
בקלות וביעילות, למבחן הבגרות במתמטיקה שאלון 005.
בשלב א- תוכל ללמוד את השיעורים בוידאו עם מורה
ובשלב ב- תוכל לתרגל מאות שאלות בגרות,
(החל משנות ה- 80 עד 2010) ממוינות לפי סוגים ושיטות, 
עם פתרונות מלאים ומודרכים
להצטרפות ומחירון מלא, רכישת מינוי בחיוב טלפוני או באשראי
        1.1 חזרה על אלגברה: שיעור בוידאו       3.1 משולשים ומרובעים: שיעור בוידאו,  תרגול
        1.2 משוואות: שיעור בוידאותרגול       3.2 המעגל: שיעור בוידאו,  תרגול
        1.3 אי שוויונים: שיעור בוידאו,  תרגול 
        1.4 חקירת פונקציה ממעלה 1: שיעור בוידאו  תרגול נושא 4:  גיאומטריה דימיון ופרופורציה
 

       1.5 חקירת פונקציה ממעלה 2: שיעור בוידאו,  תרגול

       4.1 דמיון ופרופורציה: שיעור בוידאותרגול 
   
 נושא 2: סדרות נושא 5:  הסתברות  
        2.1 סדרה חשבונית: תרגול       5.1 דיאגרמת עץ: שיעור בוידאותרגול 
        2.2 סדרה הנדסית: תרגול               5.2 טבלת הצלחה כשלון: שיעור בוידאותרגול
        2.3 סדרה הנדסית אינסופית יורדת: תרגול       5.3 ברנולי: שיעור בוידאו,  תרגול
         2.4 סדרה מעורבת: תרגול          5.4 טבלה דו ממדית: שיעור בוידאו,  תרגול
        2.5 כלל נסיגה וסדרה כללית: תרגול        5.5 שאלות משולבות: שיעור בוידאו,  תרגול