תרגול סדרה חשבונית
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

מיקוד קיץ 2020
תלמידי שאלון 482: צריכים ללמוד את כל הפרק!


להלן השאלות

חוברת השיעור והשאלות
(חוברת התרגול)
דף נוסחאות סדרה חשבונית
החוברת מכילה הסברים מפורטים
והדרכה ללימוד עצמי של הנושא בשיטה
של צעד אחר צעד מרמת הבסיס עד רמת הבגרות
לרכישת הקורס המלא

להלן הפתרונות המלאים

הסבר סדרה חשבונית
  סרטונים 1 עד 4       
חינם
 


סוג 1 - שאלות בסיס של הצבה בנוסחאות

נוסחת סדרה חשבונית איבר כלללי, ונוסחת סדרה חשבונית סכום

הסבר שלבי עבודהשאלה 1 ופתרון מלאשאלה 2 ופתרון מלאשאלה 3 ופתרון מלאשאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא
 סרטון 5 סרטונים 6 ו- 7, דוגמה 1  סרטון 8, דוגמה 2         
חינםחינםחינםחינםחינםחינם
  

שתי נוסחאות נוספות (פחות שימושיות)

נוסחאות לסכוםשאלה 6 ופתרון מלאשאלה 7 ופתרון מלא
 סרטון 9 סרטון 10, דוגמה 3          
חינםחינםחינם
שאלות עם איברים חיובים ואיברים שליליים הוכחה שסדרה היא סדרה חשבונית:
הסברשאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלאשאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלאהוכחהשאלה 12 ופתרון מלא
סרטונים 11 ו- 12, בדיקה כמה
איברים חיובים או שלילים
ופתרון אי שוויונים בסדרות
סרטונים 13 ו- 14, דוגמה 4. קיץ 1970
חורף 2003קיץ 2006
מועד מיוחד
הוכחה
סדרה חשבונית
חינם חינם חינם חינם חינם לחבריםחינם לחבריםחינם לחבריםסוג 2- שאלות מהסוג של בניית משוואות
בניית משוואות בהסתמך על נוסחת האיבר הכללי של סדרה חשבונית ונוסחת סכום איברים ראשונים של סדרה חשבונית:

הסבר שלבי עבודהשאלה 13 ופתרון מלאשאלה 14 ופתרון מלא
חינם לחבריםחינם לחבריםחינם לחברים

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

שאלה 15 ופתרון מלאשאלה 16 ופתרון מלאשאלה 17 ופתרון מלאשאלה 18 ופתרון מלא
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

שאלה 19 ופתרון מלאשאלה 20 ופתרון מלאשאלה 21 ופתרון מלא

חורף 2000

קיץ 2003קיץ 2006 מועד א'
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

בניית משוואות בהסתמך על כלל של שלושה איברים עוקבים:

הסברשאלה 22 ופתרון מלאשאלה 23 ופתרון מלא
בניית משוואת עם
3 איברים עוקבים
קיץ 1981קיץ 2002
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

בניית משוואות עם סדרה חשבונית סכום של k איברים אחרונים:

הסברשאלה 24 ופתרון מלאשאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא
מציאת סכום K
איברים אחרונים

חורף 1985חורף 2006
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

סוג 3- שאלות מהסוג נתונה סדרה, בונים סדרה חדשה
הסברשאלה 27 ופתרון מלאשאלה 28 ופתרון מלאשאלה 29 ופתרון מלאשאלה 30 ופתרון מלאשאלה 31 ופתרון מלא
יצירת סדרה חדשה
מסדרה קיימת
קיץ 2010 מועד א'קיץ 2006 מועד ב'קיץ 1972קיץ 2010 מועד ב'חורף 2009
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
הוכחה שהסדרה החדשה הינה סדרה חשבונית:

הסברשאלה 32 ופתרון מלאשאלה 33 ופתרון מלאשאלה 34 ופתרון מלאשאלה 35 ופתרון מלא
הוכחה
סדרה חשבונית
קיץ 1998
עם שינוי
קיץ 1998
עם שינוי
קיץ 1998
עם שינוי
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

 

סוג 4- שאלות המנוסחות כבעיה מילולית

שאלות מילוליות בסיסיות של הצבה בנוסחאות:

בעיות מילוליותשאלה 36 ופתרון מלאשאלה 37 ופתרון מלאשאלה 38 ופתרון מלאשאלה 39 ופתרון מלא
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

שאלות מילוליות של בניית משוואות:

שאלה 40 ופתרון מלאשאלה 41 ופתרון מלאשאלה 42 ופתרון מלאשאלה 43 ופתרון מלא
חורף 1971חורף 1977קיץ 1978קיץ 2009 מועד א'
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

שאלות מילוליות של בניית משוואות עם סכום n איברים אחרונים:

שאלה 44 ופתרון מלא

קיץ 1986
לרכישת הקורס המלא

 

שאלות מילוליות של בניית משוואות עם שני "שחקנים" (שתי סדרות):

שאלה 45 ופתרון מלאשאלה 46 ופתרון מלאשאלה 47 ופתרון מלא
חורף 1995חורף 1978קיץ 2009 מועד ב'
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

 

סוג 5- שאלות אחרות

הקשר בין האיבר
הכללי לבין הסכום

תכונות התחלקות

תכונת התחלקותשאלה 48 ופתרון מלאהסברשאלה 49 ופתרון מלאשאלה 50 ופתרון מלאשאלה 51 ופתרון מלאשאלה 52 ופתרון מלא
קיץ 1975
מציאת איבר כללי
עפ"י סכום
קיץ 1975
חורף 2011
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

שאלות מבגרויות אחרונות

שאלה 53 ופתרון מלאשאלה 54 ופתרון מלאשאלה 55 ופתרון מלאשאלה 56 ופתרון מלאשאלה 57 ופתרון מלאשאלה 58 ופתרון מלא
חורף 2012קיץ 2008חורף 2012חורף 2013קיץ 2013 קיץ 2013 מועד ב'
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

שאלה 59 ופתרון מלאשאלה 60 ופתרון מלאשאלה 61 ופתרון מלאשאלה 62 ופתרון מלא
קיץ 2014קיץ 2014 מועד ג'חורף 2016קיץ 2016 מועד ב'
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

סוף התרגול

בהצלחה!!!

מידע על התרגול הנוכחי "סדרה חשבונית" (פירוט פורמלי, ניתן לדלג)

זמן השיעור: 3 שעות ו- 15 דקות (השיעור מועבר דרך סרטוני וידאו. בכול סרטון תמצא מורה פרטי שילמד אותך את הבסיס לאלגברה בקלות!)

ידע מקדים נדרש: השיעור מתחיל מרמת אפס (נתחיל ללמוד + - ונסיים בשברים. חומר ששייך לחטיבה)

מה השיעור מכיל? להלן פירוט פורמלי, ניתן לדלג עליו:

  • אלגברה, שברים, השוואת שברים, חלוקת שברים, כפל שברים, חיבור וחיסור שברים,
  • תרגילים עם שברים, כינוס איברים, כינוס איברים דומים, פירוק לגורמים,
  • פירוק לגורמים ע"י נוסחת הושרשים, פירוק תלת איבר המכונה לעיתים פירוק לגורמים טרינום או מכונה פירוק לגורמים משוואה ריבועית,
  • פירוק לגורמים תרגילים, פתיחת סוגריים בריבוע, פתית סוגריים ממעלה שנייה ושישית ויותר, חזקות ושורשים,

מדוע אין שאלות בגרות בשיעור? מדובר בשיעור בסיסי ולכן ואין שאלות בגרות בנושא.

מדוע אין תרגול נוסף לשיעור? מדובר בשיעור בסיסי, והתרגול שבו מספק.

האם השיעור בחינם? הסרטונים והקבצים שמסונים באייקון הם בחינם. הקלק עליהם כדי להתנסות ולראות איך זה עובד. כמו כן ניתן לרכוש מינוי בקלות לכל התכנים.
לחנות הקורסים

להדגמה על איך המערכת עובדת: לחץ כאן

שימו לב: אותו השיעור שמועבר כאן שייך לקורס הכנה לבגרות במתמטיקה שאלון 005, שהועבר על ידי מלומד במכינות שונות לבגרות בעלות של אלפי שקלים. (להלן יתרונות השיטה של מלומד)

בהצלחה!!!