תרגול סדרה חשבונית
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות

חוברת השיעור והשאלות
(חוברת התרגול)
דף נוסחאות סדרה חשבונית
החוברת מכילה הסברים מפורטים
והדרכה ללימוד עצמי של הנושא בשיטה
של צעד אחר צעד מרמת הבסיס עד רמת הבגרות
לרכישת הקורס המלא

להלן הפתרונות המלאים

הסבר סדרה חשבונית
חינם


סוג 1 - שאלות בסיס של הצבה בנוסחאות

נוסחת סדרה חשבונית איבר כלללי, ונוסחת סדרה חשבונית סכום

הסבר שלבי עבודה שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא
חינם חינם חינם חינם חינם חינם

שתי נוסחאות נוספות (פחות שימושיות)

נוסחאות לסכום שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא
חינם חינם חינם
שאלות עם איברים חיובים ואיברים שליליים הוכחה שסדרה היא סדרה חשבונית:
שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא הסבר שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא הוכחה שאלה 12 ופתרון מלא
קיץ 1970
בדיקה כמה איברים
חיובים/שלילים בסדרה
חורף 2003 קיץ 2006
מועד מיוחד
הוכחה
סדרה חשבונית
חינם חינם חינם חינם חינם לחברים חינם לחברים חינם לחבריםסוג 2- שאלות מהסוג של בניית משוואות
בניית משוואות בהסתמך על נוסחת האיבר הכללי של סדרה חשבונית ונוסחת סכום איברים ראשונים של סדרה חשבונית:

הסבר שלבי עבודה שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא

חורף 2000

קיץ 2003 קיץ 2006 מועד א'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

בניית משוואות בהסתמך על כלל של שלושה איברים עוקבים:

הסבר שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא
בניית משוואת עם
3 איברים עוקבים
קיץ 1981 קיץ 2002
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

בניית משוואות עם סדרה חשבונית סכום של k איברים אחרונים:

הסבר שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא
מציאת סכום K
איברים אחרונים

חורף 1985 חורף 2006
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

סוג 3- שאלות מהסוג נתונה סדרה, בונים סדרה חדשה
הסבר שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא שאלה 31 ופתרון מלא
יצירת סדרה חדשה
מסדרה קיימת
קיץ 2010 מועד א' קיץ 2006 מועד ב' קיץ 1972 קיץ 2010 מועד ב' חורף 2009
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
הוכחה שהסדרה החדשה הינה סדרה חשבונית:

הסבר שאלה 32 ופתרון מלא שאלה 33 ופתרון מלא שאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלא
הוכחה
סדרה חשבונית
קיץ 1998
עם שינוי
קיץ 1998
עם שינוי
קיץ 1998
עם שינוי
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

סוג 4- שאלות המנוסחות כבעיה מילולית

שאלות מילוליות בסיסיות של הצבה בנוסחאות:

בעיות מילוליות שאלה 36 ופתרון מלא שאלה 37 ופתרון מלא שאלה 38 ופתרון מלא שאלה 39 ופתרון מלא
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

שאלות מילוליות של בניית משוואות:

שאלה 40 ופתרון מלא שאלה 41 ופתרון מלא שאלה 42 ופתרון מלא שאלה 43 ופתרון מלא
חורף 1971 חורף 1977 קיץ 1978 קיץ 2009 מועד א'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

שאלות מילוליות של בניית משוואות עם סכום n איברים אחרונים:

שאלה 44 ופתרון מלא

קיץ 1986
לרכישת הקורס המלא

 

שאלות מילוליות של בניית משוואות עם שני "שחקנים" (שתי סדרות):

שאלה 45 ופתרון מלא שאלה 46 ופתרון מלא שאלה 47 ופתרון מלא
חורף 1995 חורף 1978 קיץ 2009 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

סוג 5- שאלות אחרות

הקשר בין האיבר
הכללי לבין הסכום

תכונות התחלקות

תכונת התחלקות שאלה 48 ופתרון מלא הסבר שאלה 49 ופתרון מלא שאלה 50 ופתרון מלא שאלה 51 ופתרון מלא שאלה 52 ופתרון מלא
קיץ 1975
מציאת איבר כללי
עפ"י סכום
קיץ 1975
חורף 2011
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

שאלות מבגרויות אחרונות

שאלה 53 ופתרון מלא שאלה 54 ופתרון מלא שאלה 55 ופתרון מלא שאלה 56 ופתרון מלא שאלה 57 ופתרון מלא שאלה 58 ופתרון מלא
חורף 2012 קיץ 2008 חורף 2012 חורף 2013 קיץ 2013 קיץ 2013 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 59 ופתרון מלא שאלה 60 ופתרון מלא שאלה 61 ופתרון מלא שאלה 62 ופתרון מלא
קיץ 2014 קיץ 2014 מועד ג' חורף 2016 קיץ 2016 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

סוף התרגול

בהצלחה!!!

מידע על התרגול הנוכחי "סדרה חשבונית" (פירוט פורמלי, ניתן לדלג)

זמן השיעור: 3 שעות ו- 15 דקות (השיעור מועבר דרך סרטוני וידאו. בכול סרטון תמצא מורה פרטי שילמד אותך את הבסיס לאלגברה בקלות!)

ידע מקדים נדרש: השיעור מתחיל מרמת אפס (נתחיל ללמוד + - ונסיים בשברים. חומר ששייך לחטיבה)

מה השיעור מכיל? להלן פירוט פורמלי, ניתן לדלג עליו:

  • אלגברה, שברים, השוואת שברים, חלוקת שברים, כפל שברים, חיבור וחיסור שברים,
  • תרגילים עם שברים, כינוס איברים, כינוס איברים דומים, פירוק לגורמים,
  • פירוק לגורמים ע"י נוסחת הושרשים, פירוק תלת איבר המכונה לעיתים פירוק לגורמים טרינום או מכונה פירוק לגורמים משוואה ריבועית,
  • פירוק לגורמים תרגילים, פתיחת סוגריים בריבוע, פתית סוגריים ממעלה שנייה ושישית ויותר, חזקות ושורשים,

מדוע אין שאלות בגרות בשיעור? מדובר בשיעור בסיסי ולכן ואין שאלות בגרות בנושא.

מדוע אין תרגול נוסף לשיעור? מדובר בשיעור בסיסי, והתרגול שבו מספק.

האם השיעור בחינם? הסרטונים והקבצים שמסונים באייקון הם בחינם. הקלק עליהם כדי להתנסות ולראות איך זה עובד. כמו כן ניתן לרכוש מינוי בקלות לכל התכנים.
לחנות הקורסים

להדגמה על איך המערכת עובדת: לחץ כאן

שימו לב: אותו השיעור שמועבר כאן שייך לקורס הכנה לבגרות במתמטיקה שאלון 005, שהועבר על ידי מלומד במכינות שונות לבגרות בעלות של אלפי שקלים. (להלן יתרונות השיטה של מלומד)

בהצלחה!!!