תרגול: כלל נסיגה
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן השאלות

חוברת השיעור והשאלות
(חוברת התרגול)
דף נוסחאות ותיאוריה
סדרה כללית וכלל נסיגה
החוברת מכילה הסברים מפורטים
והדרכה ללימוד הנושא בשיטה של צעד אחר צעד
מרמת הבסיס עד רמת הבגרות

להלן הפתרונות המלאים

הסבר הסבר
סדרה כללית
כלל נסיגהחלק ראשון- שאלות שבהן הסדרה מוגדרת ע"י כלל נסיגה

1. שאלות בסיסיות

הסבר שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא
מציאת איברים
מכלל נסיגההסבר שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא
מציאת סכום/הפרש
/מכפלה/מנה
שאלה בסיסית שאלה בסיסיתהוכחה שסדרה היא חשבונית או הנדסית הוכחה שסדרה היא חשבונית או הנדסית ומציאת האיבר הכללי
(מעבר מכלל נסיגה לנוסחת האיבר הכללי)
הסבר שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא הסבר שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא
הוכחה סדרה
כלל נסיגה
שאלה בסיסית
קיץ 2004 מועד ב'
סדרה כלל נסיגה
ומציאת איבר כללי
שאלה בסיסית
שאלה בסיסית
חינם לחברים

הוכחה שסדרה היא חשבונית או הנדסית ואז נשיב למתבקש:

הערה שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא
שלבי עבודה
חינם לחברים
שאלה בסיסית
חינם לחברים
קיץ 2004 מועד ב'
חינם לחברים

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:
2. שאלות של מציאת איברים ובניית משוואות

מציאת איברים ובניית משוואות בהסתמך על כלל של שלושה איברים עוקבים בסדרה חשבונית או הנדסית:
הסבר שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא
מציאת איברים
ובניית משוואות
חורף 2001 קיץ 2004
מועד א'
קיץ 1996 קיץ 1999 קיץ 1994
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאשאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא
קיץ 1997
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


3. שאלות עם סדרה במקומות הזוגיים והאי זוגיים
הסבר הסבר שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא הסבר שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא
סדרה חדשה עפ"י
איברים זוגיים/אי
זוגיים
מציאת איבר בסדרה
מקורית עפ"י סדרה
החדשה
קיץ 1993 קיץ 2000 חישוב סכום
איברים ראשונים
קיץ 1995 חורף 1998
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 24 ופתרון מלא סיכום
1998 סעיף
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


4. שאלות עם שתי סדרות
הסבר שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא
שאלות עם 2
סדרות
קיץ 2001 חורף 1997 קיץ 2007
מועד א'
חורף 2001 קיץ 2003
מועד א'
חורף 2008
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
חלק שני- שאלות שבהן הסדרה מוגדרת ע"י נוסחת האיבר הכללי

5. מעבר מאיבר כללי לכלל נסיגה

הסבר הסבר שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרוןן מלא שאלה 33 ופתרון מלא
סדרה עפ"י איבר
כללי
מציאת כלל נסיגה
(בהינתן איבר כללי)
שאלה בסיסית שאלה בסיסית קיץ 1992
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


6. שאלות של מציאת סכום בהינתן איבר כללי
הסבר שאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלא שאלה 36 ופתרון מלא
מציאת סכום עפ"י
איבר כללי
קיץ 1975 קיץ 2005 מועד א'
(סעיף בודד עם שינוי)
קיץ 2005 מועד א'
(סעיף בודד עם שינוי)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

חלק שלישי- שאלות שבהן הסדרה מוגדרת ע"י נוסחת סכום


7.
מציאת איבר כללי בהינתן נוסחת סכום
הסבר שאלה 37 ופתרון מלא שאלה 38 ופתרון מלא שאלה 39 ופתרון מלא
מציאת איבר כללי
עפ"י סכום
קיץ 1975 קיץ
2001 מועד ב'
קיץ 1991
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


8. מציאת איבר כללי בהינתן נוסחת סכום
שאלה 40 ופתרון מלא שאלה 41 ופתרון מלא
קיץ 1990 קיץ 2005
מועד א'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


9. סיכום
סיכום
סיכום כלל נסיגה
וסדרה כללית
לרכישת הקורס המלא

 

10. שאלות מבגרויות אחרונות
שאלה 42 ופתרון מלא שאלה 43 ופתרון מלא שאלה 44 ופתרון מלא שאלה 45 ופתרון מלא
קיץ 2012 חורף 2013 קיץ 2014 מועד ב' קיץ 2013 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

סוף התרגול והתיאוריה.

בהצלחה!!!

מידע על התרגול הנוכחי "כלל הנסיגה" (פירוט פורמלי, ניתן לדלג)

התרגול כולל:
סדרה כללית
כלל נסיגה
סדרה הנדסית המוגדרת על ידי כלל נסיגה
סדרה חשבונית המוגדרת על ידי כלל נסיגה