לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות


חוברת השאלות
(חוברת התרגול)

להלן הפתרונות המלאים

1.

מרכז מעגל קוטר - זווית היקפית הנשענת על קוטר היא בת 90 מעלות רדיוס מאונך למשיק בנקודת השקה

שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא
קיץ 1973 קיץ 1973 אביב 1974 קיץ 2005 מועד א חורף 2006 קיץ 1976 חורף 1974
חינם חינם חינם חינם חינם חינם חינם

זווית בין משיק למיתר שווה לזווית ההיקפית הנשענת על המיתר מצידו האחר

שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא
קיץ 1990 קיץ 2006 קיץ 1987
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא
קיץ 1983 קיץ 2005
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

זיהוי משיק למעגל זיהוי מרכז מעגל

שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא
חורף 1968 קיץ 2007 מועד מיוחד
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא2.
זווית היקפית

שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא
אביב 1967 קיץ 1982 קיץ 1971 קיץ 2004 מעוד א'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאזווית היקפית וזווית מרכזית

שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא
קיץ 1974 חורף 1974 אביב 1976 קיץ 2008 מועד א חורף 1974
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 


3.
שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא
קיץ 1990 קיץ 2007 מועד מיוחד חורף 2006 אביב 1976 קיץ 2008 מועד א
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

4.
מרובע חסום- במרובע חסום במעגל סכום כל זוויות נגדיות הוא 180 מעלות

שאלה 30 ופתרון מלא שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא שאלה 33 ופתרון מלא שאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלא שאלה 36 ופתרון מלא שאלה 37 ופתרון מלא
קיץ 1997 קיץ 2006 חורף 2005 קיץ 1964 אביב 1972 אביב 1973 חורף 1972 קיץ 2007 מועד א'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

מרובע חוסם: משולש חסום: משולש חוסם:

שאלה 38 ופתרון מלא שאלה 39 ופתרון מלא שאלה 40 ופתרון מלא שאלה 41 ופתרון מלא שאלה 42 ופתרון מלא
קיץ 2006
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
5.
תיכון ליתר

שאלה 43 ופתרון מלא שאלה 44 ופתרון מלא שאלה 45 ופתרון מלא שאלה 46 ופתרון מלא
חורף 2007 קיץ 1982 עם שינוי קיץ 2009 מועד ב
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 


6.
שאלה 47 ופתרון מלא
קיץ 2006
לרכישת הקורס המלא

 

7.
שאלה 48 ופתרון מלא
קיץ 1984
לרכישת הקורס המלא

 

 

8.
שאלה 49 ופתרון מלא שאלה 50 ופתרון מלא שאלה 51 ופתרון מלא שאלה 52 ופתרון מלא שאלה 53 ופתרון מלא שאלה 54 ופתרון מלא
חורף 2010 חורף 2012 חורף 2012 קיץ 2012 קיץ 2012 מועד ב' חורף 2013
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 55 ופתרון מלא שאלה 56 ופתרון מלא שאלה 57 ופתרון מלא שאלה 58 ופתרון מלא שאלה 59 ופתרון מלא שאלה 60 ופתרון מלא
חורף 2013 חורף 2014 קיץ 2009 קיץ 2009 מועד ב' חורף 2010 קיץ 2010
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 61 ופתרון מלא שאלה 62 ופתרון מלא שאלה 63 ופתרון מלא שאלה 64 ופתרון מלא שאלה 65 ופתרון מלא שאלה 66 ופתרון מלא
קיץ 2010 מועד ב' חורף 2011 קיץ 2011 קיץ 2011 קיץ 2014 מועד ב' קיץ 2014 מועד ג'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 67 ופתרון מלא שאלה 68 ופתרון מלא
חורף 2016 קיץ 2016
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

סוף התרגול. בהצלחה!!!

 

 


מספר שאלות הבגרות (לכל השאלות פתרון מלא ומודרך):
56 שאלות בגרות"

מה התרגול כולל? התרגול כולל מבחר שאלות בגרות בנושא החל משנות ה- 70 עד 2014 עם פתרונות מלאים ומודרכים (למבחן בגרות אחרון במתמטיקה 2010 היכנסו בתוכן העניינים בעמודה השמאלית)

ידע מקדים נדרש: השיעור הנלווה- שיעור

האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. (ניתן לרכוש מינוי בקלות לכל התכנים.
לחנות הקורסים)

מדוע צריך לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגל בכוחות עצמך את הדבר האמיתי תהיה מוכן למבחן הבגרות. כאשר אתה פותר את תרגילי הבגרות אתה מתמקד בשאלות החשובות.

האם אוכל לפתור בעצמי את שאלות הבגרות? כן. ברור. לאחר השיעור, בידך כל הכלים הנדרשים כדי לפתור שאלות אלו. לכול שאלת בגרות תמצא פתרון מלא ומודרך באותן השיטות שלמדת בשיעור.

דעתך חשובה לנו: נשמח לקבל ממך משוב על התרגולבהצלחה!!!