בחזרה לתרגול גיאומטריה המעגל

לשאלה הבאה עם פתרון מלא


להלן חוברת התרגול בקובץ לצפייה ו/או הדפסה: