לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

בשיעור זה יש קבצים שירדו מתכנית הלימודים של 2017 ואילך.
הקבצים שמסומנים ב- לא צריך ללמוד אותם.

להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)

להלן הפתרונות המלאים

1.
שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא פתרון שאלה 5 ופתרון מלא שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא
חורף 1991 חורף 1995 חורף 1989 קיץ 2005 קיץ 1999 חורף 1992 חורף 2008

הערה: שאלה 8 הורדה והועברה למיקום אחר

 

 

2.

שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא
קיץ 1990 חורף 1999 חורף 2001 קיץ 1996 קיץ 2006 מועד ב' קיץ 1993 קיץ 1999
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא
קיץ 2004 מועד ב' קיץ 2003 קיץ 1991 חורף 1994 קיץ 2006 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


שאלה 21 ופתרון מלא שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא
חורף 1988 חורף 2003 חורף 2009 חורף 2006 חורף 2000 קיץ 1992
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא
קיץ 1997 קיץ 2003 מועד ב' קיץ 2006 מועד ב' מיוחד
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאשאלה 30 ופתרון מלא שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא שאלה 33 ופתרון מלא שאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלא
חורף 1997 חורף 1996 קיץ 2006 חורף 1990 קיץ 2000 קיץ 2006
מיתרים נחתכים מיתרים נחתכים מיתרים נחתכים 2 חותכים חותך ומשיק חותך ומשיק
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

3.
שאלה 36 ופתרון מלא שאלה 37 ופתרון מלא
חורף 2005 חורף 1998
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 38 ופתרון מלא שאלה 39 ופתרון מלא שאלה 40 ופתרון מלא שאלה 41 ופתרון מלא שאלה 42 ופתרון מלא שאלה 43 ופתרון מלא
קיץ 1995 קיץ 1994 חורף 1970 קיץ 1988 קיץ 2008 מועד ב' קיץ 2007 מועד מיוחד
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

4.


שאלה 44 ופתרון מלא שאלה 45 ופתרון מלא שאלה 46 ופתרון מלא שאלה 47 ופתרון מלא שאלה 48 ופתרון מלא שאלה 49 ופתרון מלא שאלה 50 ופתרון מלא שאלה 51 ופתרון מלא
חורף 2002 קיץ 2007 קיץ 2008 מועד א' קיץ 2004 מועד א' קיץ 2001 קיץ 2009 מועד א' קיץ 1989 קיץ 2001
חוצה זווית חוצה זווית חוצה זווית חיצונית תאלס + חוצה זווית תאלס + חוצה זווית
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 


שאלה 51 נוספת
שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלא

הערה: גם שאלה 56 כוללת תרגול לאוקלידס

 

 

5.
שאלה 52 ופתרון מלא שאלה 53 ופתרון מלא שאלה 54 ופתרון מלא שאלה 55 ופתרון מלא שאלה 56 ופתרון מלא
חורף 1977 שאלה מבגרות

קיץ 2007 מועד ב
כולל גם אווקלידס'

לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

6.
שאלה 57 ופתרון מלא שאלה 58 ופתרון מלא שאלה 59 ופתרון מלא שאלה 60 ופתרון מלא שאלה 61 ופתרון מלא שאלה 62 ופתרון מלא שאלה 63 ופתרון מלא
קיץ 2012 חורף 2012 קיץ 2012 חורף 2011 חורף 2011 חורף 2010 קיץ 2010
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 64 ופתרון מלא שאלה 65 ופתרון מלא שאלה 66 ופתרון מלא שאלה 67 ופתרון מלא
שאלה 68 ופתרון מלא שאלה 69 ופתרון מלא שאלה 70 ופתרון מלא
קיץ 2010 קיץ 2010 מועד ב' קיץ 2010 מועד ב' קיץ 2010 קיץ 2011 קיץ 2011 חורף 2012
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 71 ופתרון מלא שאלה 72 ופתרון מלא שאלה 73 ופתרון מלא שאלה 74 ופתרון מלא שאלה 75 ופתרון מלא שאלה 76 ופתרון מלא שאלה 77 ופתרון מלא
חורף 2012 קיץ 2012 קיץ 2012 מועד ב' קיץ 2012 מועד ב' קיץ 2013 חורף 2014 קיץ 2013 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 78 ופתרון מלא שאלה 79 ופתרון מלא שאלה 80 ופתרון מלא שאלה 81 ופתרון מלא שאלה 82 ופתרון מלא שאלה 83 ופתרון מלא
שאלה 84 ופתרון מלא
קיץ 2009 מועד ב' חורף 2010 קיץ 2010 מועד ב' חורף 2011 קיץ 2011 מועד ב' קיץ 2011 מועד ב' קיץ 2010
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 85 ופתרון מלא שאלה 86 ופתרון מלא שאלה 87 ופתרון מלא שאלה 88 ופתרון מלא שאלה 89 ופתרון מלא שאלה 90 ופתרון מלא שאלה 91 ופתרון מלא
קיץ 2008 מועד ב' חורף 2010 קיץ 2014 קיץ 2012 מועד ב' חורף 2015 קיץ 2015 קיץ 2015 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 92 ופתרון מלא
קיץ 2016 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא

 

סוף התרג