בחזרה לתרגול

לשאלה הבאה
להלן חוברת התרגול בקובץ לצפייה ו/או הדפסה: