לשאלה הקודמת

בחזרה לתרגול

לשאלה הבאהלהלן השאלה עם פתרון מלא בקובץ לצפייה ו/או הדפסה: