לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן חוברת המסכמת את השיעור

חוברת שיעור בגיאומטריה משפטים בגיאומטריה משפטים בגיאומטריה
שמשרד החינוך פרסם
משפטים בגיאומטריה
שמשרד החינוך פרסם
הנלמדים בחטיבת ביניים
לרכישת הקורס המלא חינם חינם חינם

להלן סרטוני השיעור
כדי ללמוד את השיעור עליכם לעבור מהסרטון הראשון עד הסרטון האחרון. כל סרטון אורכו מספר דקות. ביחד הכול 10 שעות.

חלק א' של השיעור (3 שעות ו- 43 דקות)

0.

הקדמה ודברי פתיחה
סימון וסוגי זוויות קטעים מיוחדים במשולש שטח משולש אי שוויונים במשולש
(תיכון, אנך, ואנך אמצעי) (תיכון, אנך, ואנך אמצעי)
סרטון 1 (2:36 דק') סרטון 2 (11:56 דק') סרטון 3 (6:06 דק') סרטון 4 (3:34 דק') סרטון 5 (4:58 דק')
חינם חינם חינם חינם חינם

1.

זוויות קודקודיות וזוויות צמודות זוויות בין ישרים מקבילים דוגמאות זוויות בין ישרים מקבילים (משפט הפוך) סכום זוויות פנימיות במשולש דוגמה 0 סעיף א' דוגמה 0 סעיף ב'
סרטון 6 (5:55 דק') סרטון 7 (8:48 דק') סרטון 8 (7:44 דק') סרטון 9 (4:37 דק') סרטון 10 (5:41 דק') סרטון 11 (7:11 דק') סרטון 12 (5:24 דק')
חינם חינם חינם חינם חינם חינם חינם
דוגמה 0 קטע 1 דוגמה 0 קטע 2

 


משולש שווה שוקיים משולש שווה צלעות דוגמה 1 דוגמה 1 המשך
סרטון 13 (12:47 דק') סרטון 14 (2:31 דק') סרטון 15 (10:09 דק') סרטון 16 (8:27 דק')
קיץ 1984 קיץ 1984
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

 

 

דוגמה 1, קיץ 1984

 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

דוגמה 2 סעיף א' דוגמה 2 סעיף א' - המשך דוגמה 2 סעיף ב'
סרטון 17 (9:17 דק') סרטון 18 (8:19 דק') סרטון 19 (2:03 דק')
קיץ 1980 קיץ 1980 קיץ 1980
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

2.
משפטי חפיפה משפטי חפיפה - המשך מקרה חפיפה נפוץ מקרה חפיפה נפוץ - נוסף לסיכום חפיפה
סרטון 20 (11:17 דק') סרטון 21 (4:10 דק')

סרטון 22 (9:49 דק')

סרטון 23 (5:56 דק') סרטון 24 (3:21 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
דוגמה 3 דוגמה 4 סעיף א' דוגמה 4 סעיף א' - המשך דוגמה 4 סעיף ב' דוגמה 4 סעיף ג' דוגמה 5 סעיף א' דוגמה 5 סעיף ב'
סרטון 25 (10:13 דק') סרטון 26 (9:00 דק') סרטון 27 (8:01 דק') סרטון 28 (3:02 דק') סרטון 29 (3:20 דק') סרטון 30 (13:00 דק') סרטון 31 (12:12 דק')
קיץ 2004 מועד ב' קיץ 2004 מועד ב' קיץ 2004 מועד ב' קיץ 2004 מועד ב' קיץ 1986 מעובד קיץ 1986 מעובד
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

חלק ב'- של השיעור ( 6 שעות ו- 26 דקות)

 

3.
מקבילית מקבילית המשך מלבן מעוין ריבוע
סרטון 32 (10:44 דק') סרטון 33 (7:43 דק') סרטון 34 (11:25 דק') סרטון 35 (14:07 דק') סרטון 36 (10:28 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

דוגמה 6 דוגמה 6 המשך דוגמה 7 דוגמה 7 - המשך דוגמה 8 דוגמה 9 סעיף א' דוגמה 9 סעיף ב'
סרטון 37 (9:42 דק') סרטון 38 (6:24 דק') סרטון 39 (7:59 דק') סרטון 40 (9:41 דק') סרטון 41 (10:54 דק') סרטון 42 (10:36 דק') סרטון 43 (4:53 דק')
קיץ 1973 קיץ 1973 קיץ 1986 קיץ 1986 חורף 1974 קיץ 1978 קיץ 1978
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
דלתון טרפז טרפז ישר זווית טרפז שווה שוקיים הוכחת תכונה 1 בטרפז הוכחת תכונה 2 בטרפז
סרטון 44 (7:52 דק') סרטון 45 (7:32 דק') סרטון 46 (2:45 דק') סרטון 47 (5:39 דק') סרטון 48 (11:23 דק') סרטון 49 (13:42 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

4.
פיתגורס תיכון ליתר משולש זהב (90,60,30)
סרטון 50 (6:32 דק') סרטון 51 (5:21 דק') סרטון 52 (4:26 דק')
חינם לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

דוגמה 10 דוגמה 10 - המשך דוגמה 11 סעיף א' דוגמה 11 סעיף ב' דוגמה 12 דוגמה 12 - המשך דוגמה 13 סעיף א' דוגמה 13 סעיף ב'
סרטון 53 (12:22 דק') סרטון 54 (3:28 דק') סרטון 55 (13:18 דק') סרטון 56 (10:49 דק') סרטון 57 (11:44 דק') סרטון 58 (6:53 דק') סרטון 59 (14:53 דק') סרטון 60 (13:11 דק')
קיץ 2005 מועד א' קיץ 2005 מועד א'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

5.
קטע אמצעים במשולש קטע אמצעים בטרפז קטע אמצעים - הערה חשובה
סרטון 61 (9:45 דק') סרטון 62 (8:41 דק') סרטון 63 (6:21 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
דוגמה 14 דוגמה 14 - קטע 2 דוגמה 15 דוגמה 15 - המשך דוגמה 16 דוגמה 16 - המשך
סרטון 64 (9:50 דק') סרטון 65 (5:31 דק') סרטון 66 (12:25 דק') סרטון 67 (8:43 דק') סרטון 68 (8:11 דק') סרטון 69 (13:06 דק')
קיץ 1984 קיץ 1984 חורף 1984 חורף 1984
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

6.
מפגש תיכונים דוגמה 17 קטע 1 דוגמה 17 קטע 2 מפגש גבהים דוגמה 18
סרטון 70 (18:51 דק') סרטון 71 (8:07 דק') סרטון 72 (6:59 דק') סרטון 73 (3:35 דק') סרטון 74 (3:45 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

סוף השיעור. בהצלחה!!!

 

 

 


זמן השיעור: בסביבות 10 שעות בוידאו. שימו לב השיעור מכיל חומר רב שנלמד במשך 3 שנים בחטיבת הביניים. (בתיכון מתחילים ללמוד את המעגל ואת הדמיון)