למשפטים בגיאומטריה

בחזרה לשיעור גיאומטריה חפיפת משולשים

לסרטון הבאלהלן הסרטון:


להלן תוכן הסרטון בקובץ לצפייה ו/או הדפסה: