למשפטים בגיאומטריה

בחזרה לשיעור גיאומטריה חפיפת משולשים

לסרטון הבא
להלן הסרטון:
להלן ,תוכן הסרטון בקובץ לצפייה ו/או הדפסה: