למשפטים בגיאומטריה

בחזרה לשיעור גיאומטריה חפיפת משולשים

לסרטון הבא

להלן הסרטון:

להלן תוכן הסרטון בקובץ לצפייה ו/או הדפסה: