תרגול: סדרה מעורבת
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

מיקוד קיץ 2020
תלמידי שאלון 482: לא צריכים ללמוד בכלל את כל הפרק. כל הפרק ירד מ- 482.


להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
דף נוסחאות סדרה הנדסית אינסופית
החוברת מכילה הסברים מפורטים
והדרכה ללימוד עצמי של הנושא בשיטה
של צעד אחר צעד מרמת הבסיס עד רמת הבגרות

להלן הפתרונות המלאים

הקדמה
הסבר
סדרה מעורבת

 

שאלות של בניית משוואות עם סדרה מעורבת בהן נחליף את הנתון באיבר הכללי ובכלל של שלושה איברים עוקבים

הסברשאלה 1 ופתרון מלאשאלה 2 ופתרון מלאשאלה 3 ופתרון מלא
בניית משוואותחורף 1998קיץ 2003 מועד ב'קיץ 1977
חינם לחברים

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

שאלה 4 ופתרון מלאשאלה 5 ופתרון מלא
חורף 1988קיץ 2002 מועד ב'
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

שאלות של בניית משוואות עם סדרה מעורבת בהן נבנה 3-4 משוואות בהסתמך על הנתונים ונפתור אותן

שאלה 6 ופתרון מלאשאלה 7 ופתרון מלאשאלה 8 ופתרון מלא
חורף 2002קיץ 1976חורף 1973
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

שאלות של בניית משוואות עם שתי סדרות נפרדות - בהסתמך על כלל של שלושה איברים עוקבים

שאלה 9 ופתרון מלאשאלה 10 ופתרון מלאשאלה 11 ופתרון מלאשאלה 12 ופתרון מלא
חורף 1968חורף 1976חורף 1979קיץ 1980
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

שאלות מבגרויות אחרונות

שאלה 13 ופתרון מלאשאלה 14 ופתרון מלאשאלה 15 ופתרון מלאשאלה 16 ופתרון מלאשאלה 17 ופתרון מלא
קיץ 2012חורף 2011קיץ 2011 מועד ב'קיץ 2011 מועד ב'חורף 2014
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

שאלה 18 ופתרון מלא
קיץ 2015 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא

סוף התרגול. בהצלחה!!!

 

מידע על התרגול הנוכחי "סדרה הנדסית מעורבת" (פירוט פורמלי, ניתן לדלג)

התרגול כולל:
סדרה הנדסית וסדרה חשבונית
סדרה מעורבת