לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

מיקוד קיץ 2020

תלמידי שאלון 481: צריכים ללמוד הכול, למעט מה שסימנו ב-

הערה : לא תינתן שאלה עצמאית בבבגרות בנושא הנ"ל . הנושא הנ"ל יכול לשמש כחלק משאלת בגרות עבור נושא הסדרות (שבשאלונים 005, ו- 805) וכחלק משאלת בגרות עבור נושאים בחדווא (שילמדו בהמשך בשאלונים 004, 804 ו- 805)

בשיעור זה יש קבצים שירדו מתכנית הלימודים של 2017 ואילך.
הקבצים שמסומנים ב- לא צריך ללמוד אותם.

להלן סרטוני השיעור
כדי ללמוד את השיעור עליכם לעבור מהסרטון הראשון עד הסרטון האחרון. כל סרטון אורכו מספר דקות. ביחד הכול 6 שעות ו- 30 דקות.

1.

דברי פתיחה, והסבר הסבר דוגמה 1 דוגמה 1 המשך הסבר- שתי פונקציות דוגמה 2 דוגמה 2- המשך
סרטון 1 (8:49)סרטון 2 (12:02 דק')סרטון 3 (10:39 דק')סרטון 4 (9:05 דק')סרטון 5 (1:27 דק')סרטון 6 (11:02 דק')סרטון 7 (6:10 דק')
קיץ 1993קיץ 1993חורף 1999חורף 1999
חינםחינםחינםחינםחינםחינםחינם
הקדמה, הסבר על פונקציה ממעלה ראושנה ושנייההסבר על מספר נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר איקסשאלה 1 מתוך בגרות קיץ 1993דוגמה 1- המשךהסבר, מספר נקודות חיתוך של שתי פונקציות
דוגמה 2, בגרות חורף 1999 דוגמה 2- המשך, בגרות חורף 1999

 

 

2.

הסברהסבר- המשךדוגמה 3דוגמה 3- המשך
סרטון 8 (11:26 דק') סרטון 9 (9:29 דק') סרטון 10 (10:41 דק')סרטון 11 (8:54 דק')
חורף 1992 חורף 1992
חינם לחבריםחינם לחבריםחינם לחבריםחינם לחברים
הסבר על פונקציה שכולה מעל או כולה מתחת לציר איקסהסבר המשךדוגמה 3 מתוך מבחן בגרות חורף 1992דוגמה 3 המשך

 


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

הסבר- שתי פונקציותדוגמה 4 חלק 1 דוגמה 4 חלק 2 דוגמה 4 חלק 3
סרטון 12 (2:25 דק')סרטון 13 (5:06 דק')סרטון 14 (9:32 דק')סרטון 15 (7:24 דק')
חורף 1992קיץ 1998קיץ 1998קיץ 1998
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
הסבר על מקרה של שתי פונקציות, כלומר פונקציה שכולה מעל או כולה מתחת לפונקציה אחרתדוגמה 4 חלק 1 מתוך מבחן בגרות קיץ 1998 דוגמה 4 חלק 2דוגמה 4 חלק 3

3.

הסברדוגמה 5דוגמה 5 המשך
סרטון 16 (13:34 דק')סרטון 17 (12:03 דק')סרטון 18 (13:08 דק')
קיץ 1981 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליוקיץ 1981 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליו
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
הסבר קודקוד פרבולהדוגמה 5, בגרות קיץ 1981

 

 

 

דוגמה 5 המשך

 

 

4.
הסברהסבר- המשךדוגמה 6דוגמה 6 המשך
סרטון 19 (13:26 דק') סרטון 20 (12:32 דק')סרטון 21 (13:10 דק')סרטון 22 (10:55 דק')
קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליוקיץ 1994 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליוקיץ 1994 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליוקיץ 1994 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליו
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
הסבר, סימני נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר איקסהסבר, המשךדוגמה 6, בגרות קיץ 1994דוגמה 6, בגרות קיץ 1994

 

 

הסבר- שתי פונקציותדוגמה 7 סעיף א'דוגמה 7 סעיף א'- המשךדוגמה 7 סעיף ב' דוגמה 7 סעיף ב'- המשך
סרטון 23 (1:09 דק')סרטון 24 (12:50 דק')סרטון 25 (10:16 דק') סרטון 26 (11:11 דק')סרטון 27 (10:13 דק')
קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליוחורף 2007 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליוחורף 2007 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליוחורף 2007 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליוחורף 2007 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליו
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
הסבר, סימני נקודות החיתוך של שתי פונקציותדוגמה 7 סעיף א, בגרות חורף 2007המשך, דוגמה 7 סעיף א, בגרות חורף 2007דוגמה 7 , סעיף ב, חורף 2007דוגמה 7, סעיף ב, המשך

 

 

5.
הסבר (וייטה ונוסחת שורשים)הסבר- המשך דוגמה 8 סעיף א' דוגמה 8 סעיף ב'(נוסחאות וייטה)דוגמה 8 סעיף ב'- דרך נוספת
סרטון 28 (13:51 דק') סרטון 29 (10:11 דק') סרטון 30 (15:07 דק')סרטון 31 (14:47 דק')סרטון 32 (15:01 דק')
תנאי 3- ע"י נוסחאות וייטהתנאי 3- ע"י נוסחת השורשים
קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליוקיץ 1994 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליוקיץ 2006 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליוקיץ 2006 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליוקיץ 2006 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליו
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
הסבר נווסחאות וייטההסבר נווסחאות וייטהדוגמה 8 סעיף א, קיץ 2006דוגמה 8, סעיף ב, קיץ 2006דוגמה 8, סעיף ב- דרך נוספת

 

דוגמה 9 חלק 1 דוגמה 9 חלק 2 דוגמה 9 חלק 3 דוגמה 9 חלק 4
סרטון 33 (9:44 דק')סרטון 34 (9:35 דק')סרטון 35 (10:37 דק')סרטון 36 (7:13 דק')
נוסחת השורשיםנוסחת השורשיםנוסחת השורשיםנוסחת השורשים
קיץ 1995, עם שינוי קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליוקיץ 1995, עם שינוי קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליוקיץ 1995, עם שינוי קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליוקיץ 1995, עם שינוי קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליו
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
דוגמה 9 חלק 1, בגרות קיץ 1995 עם שינוידוגמה 9 חלק 2, בגרות קיץ 1995 עם שינוידוגמה 9 חלק 3, בגרות קיץ 1995 עם שינוידוגמה 9 חלק 3, בגרות קיץ 1995 עם שינוי
ה

 

 

6.
הסברדוגמה 10 סעיף אדוגמה 10 סעיף ב'דוגמה 10 סעיף ב'- המשך
סרטון 37 (3:05 דק') סרטון 38 (11:31 דק')סרטון 39 (10:02 דק')סרטון 40 (12:53 דק')
קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליוחורף 1990 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליוחורף 1990 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליוחורף 1990 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליו
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
הסבר על שאלות עם שתי דרישותדוגמה 10, בגרות חורף 1990

 

 

 

דוגמה 10, בגרות חורף 1990דוגמה 10, בגרות חורף 1990

להלן חוברת המסכמת את השיעור

חוברת השיעור

 

סוף השיעור. בהצלחה!!!

 

 


  זמן השיעור: 6 שעות ו- 40 דקות. (השיעור מועבר כאמור דרך סרטוני וידאו )

  מה השיעור כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו

  • חקירת משוואה ריבועית- תרגילים עם פתרונות מלאים, חקירת משוואה ריבועית סיכום, נוסחאות וייטה תרגילים, נוסחאות ויטה הסבר, נוסחאות וייטה תרגול, קודקוד פרבולה נוסחה, x ו- y)
  • חקירת מערכת משואה ממעלה שנייה, חקירת משוואה ריבועית סיכום, חקירת משוואה ריבועית תרגילים, חקירת משוואה ממעלה שנייה, חקירת משוואה ריבועית עם פרמטר. חקירת משוואות 005, חקירת משוואות 804, חקירת משוואות עם פרמטר.

  השיעור שייל ל- שאלון 005 , שאלון 804

  ידע מקדים נדרש: שליטה באלגברה בסיסית, במשוואות ובאי שוויונים

  האם בשיעור נלמד שאלות בגרות? כן. כבר מהשאלה הראשונה נפתור בגרויות.

  האם בעזרת שיעור זה אוכל ללמוד לבד את הנושא לבגרות? כן. ברור. זה הרעיון של האתר. את אותו שיעור תלמידים רבים למדו לבגרות בהצלחה עם מלומד בכיתות פיסיות בבתי ספר פרטיים.

  במערך השיעור הושקע זמן רב בפיתוח השיטות הטובות והקלות ביותר ללמוד את הנושא לבגרות. רק שמהיום השיעור הנ"ל ורבים אחרים זמינים באינטרנט לכולם.

  האם השיעור בחינם? הסרטונים והקבצים שמסונים באייקון חינם הם בחינם. (ניתן לרכוש מינוי בקלות לכל התכנים. לחנות הקורסים)

  שים לב: אותו השיעור שמועבר כאן שייך לקורס 005, שמועבר על ידי מלומד במכללה פרטית מובילה לבגרות בעלות של אלפי שקלים. (להלן מדוע ללמוד עם מלומד).

  השיעור מתמקד בעקרונות החשובים לבגרות ונמנע מהגדרות מיותרות ופרטים פורמלים. כך תוך זמן קצר תכשירו את עצמכם לרמת הבגרות הגבוהה ביותר.

  בהצלחה!!