לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

הערה : לא תינתן שאלה עצמאית בבבגרות בנושא הנ"ל . הנושא הנ"ל יכול לשמש כחלק משאלת בגרות עבור נושא הסדרות (שבשאלונים 005, ו- 805) וכחלק משאלת בגרות עבור נושאים בחדווא (שילמדו בהמשך בשאלונים 004, 804 ו- 805)

בשיעור זה יש קבצים שירדו מתכנית הלימודים של 2017 ואילך.
הקבצים שמסומנים ב- לא צריך ללמוד אותם.

להלן סרטוני השיעור
כדי ללמוד את השיעור עליכם לעבור מהסרטון הראשון עד הסרטון האחרון. כל סרטון אורכו מספר דקות. ביחד הכול 6 שעות ו- 30 דקות.

1.

דברי פתיחה, והסבר הסבר דוגמה 1 דוגמה 1 המשך הסבר- שתי פונקציות דוגמה 2 דוגמה 2- המשך
סרטון 1 (8:49) סרטון 2 (12:02 דק') סרטון 3 (10:39 דק') סרטון 4 (9:05 דק') סרטון 5 (1:27 דק') סרטון 6 (11:02 דק') סרטון 7 (6:10 דק')
קיץ 1993 קיץ 1993 חורף 1999 חורף 1999
חינם חינם חינם חינם חינם חינם חינם
הקדמה, הסבר על פונקציה ממעלה ראושנה ושנייה הסבר על מספר נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר איקס שאלה 1 מתוך בגרות קיץ 1993 דוגמה 1- המשך הסבר, מספר נקודות חיתוך של שתי פונקציות
דוגמה 2, בגרות חורף 1999 דוגמה 2- המשך, בגרות חורף 1999

 

 

2.

הסבר הסבר- המשך דוגמה 3 דוגמה 3- המשך
סרטון 8 (11:26 דק') סרטון 9 (9:29 דק') סרטון 10 (10:41 דק') סרטון 11 (8:54 דק')
חורף 1992 חורף 1992
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים
הסבר על פונקציה שכולה מעל או כולה מתחת לציר איקס הסבר המשך דוגמה 3 מתוך מבחן בגרות חורף 1992 דוגמה 3 המשך

 


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

הסבר- שתי פונקציות דוגמה 4 חלק 1 דוגמה 4 חלק 2 דוגמה 4 חלק 3
סרטון 12 (2:25 דק') סרטון 13 (5:06 דק') סרטון 14 (9:32 דק') סרטון 15 (7:24 דק')
חורף 1992 קיץ 1998 קיץ 1998 קיץ 1998
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
הסבר על מקרה של שתי פונקציות, כלומר פונקציה שכולה מעל או כולה מתחת לפונקציה אחרת דוגמה 4 חלק 1 מתוך מבחן בגרות קיץ 1998 דוגמה 4 חלק 2 דוגמה 4 חלק 3

3.

הסבר דוגמה 5 דוגמה 5 המשך
סרטון 16 (13:34 דק') סרטון 17 (12:03 דק') סרטון 18 (13:08 דק')
קיץ 1981 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליו קיץ 1981 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליו
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
הסבר קודקוד פרבולה דוגמה 5, בגרות קיץ 1981

 

 

 

דוגמה 5 המשך

 

 

4.
הסבר הסבר- המשך דוגמה 6 דוגמה 6 המשך
סרטון 19 (13:26 דק') סרטון 20 (12:32 דק') סרטון 21 (13:10 דק') סרטון 22 (10:55 דק')
קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליו קיץ 1994 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליו קיץ 1994 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליו קיץ 1994 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליו
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
הסבר, סימני נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר איקס הסבר, המשך דוגמה 6, בגרות קיץ 1994 דוגמה 6, בגרות קיץ 1994

 

 

הסבר- שתי פונקציות דוגמה 7 סעיף א' דוגמה 7 סעיף א'- המשך דוגמה 7 סעיף ב' דוגמה 7 סעיף ב'- המשך
סרטון 23 (1:09 דק') סרטון 24 (12:50 דק') סרטון 25 (10:16 דק') סרטון 26 (11:11 דק') סרטון 27 (10:13 דק')
קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליו חורף 2007 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליו חורף 2007 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליו חורף 2007 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליו חורף 2007 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליו
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
הסבר, סימני נקודות החיתוך של שתי פונקציות דוגמה 7 סעיף א, בגרות חורף 2007 המשך, דוגמה 7 סעיף א, בגרות חורף 2007 דוגמה 7 , סעיף ב, חורף 2007 דוגמה 7, סעיף ב, המשך

 

 

5.
הסבר (וייטה ונוסחת שורשים) הסבר- המשך דוגמה 8 סעיף א' דוגמה 8 סעיף ב'(נוסחאות וייטה) דוגמה 8 סעיף ב'- דרך נוספת
סרטון 28 (13:51 דק') סרטון 29 (10:11 דק') סרטון 30 (15:07 דק') סרטון 31 (14:47 דק') סרטון 32 (15:01 דק')
תנאי 3- ע"י נוסחאות וייטה תנאי 3- ע"י נוסחת השורשים
קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליו קיץ 1994 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליו קיץ 2006 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליו קיץ 2006 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליו קיץ 2006 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליו
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
הסבר נווסחאות וייטה הסבר נווסחאות וייטה דוגמה 8 סעיף א, קיץ 2006 דוגמה 8, סעיף ב, קיץ 2006 דוגמה 8, סעיף ב- דרך נוספת

 

דוגמה 9 חלק 1 דוגמה 9 חלק 2 דוגמה 9 חלק 3 דוגמה 9 חלק 4
סרטון 33 (9:44 דק') סרטון 34 (9:35 דק') סרטון 35 (10:37 דק') סרטון 36 (7:13 דק')
נוסחת השורשים נוסחת השורשים נוסחת השורשים נוסחת השורשים
קיץ 1995, עם שינוי קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליו קיץ 1995, עם שינוי קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליו קיץ 1995, עם שינוי קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליו קיץ 1995, עם שינוי קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליו
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
דוגמה 9 חלק 1, בגרות קיץ 1995 עם שינוי דוגמה 9 חלק 2, בגרות קיץ 1995 עם שינוי דוגמה 9 חלק 3, בגרות קיץ 1995 עם שינוי דוגמה 9 חלק 3, בגרות קיץ 1995 עם שינוי
ה

 

 

6.
הסבר דוגמה 10 סעיף א דוגמה 10 סעיף ב' דוגמה 10 סעיף ב'- המשך
סרטון 37 (3:05 דק') סרטון 38 (11:31 דק') סרטון 39 (10:02 דק') סרטון 40 (12:53 דק')
קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליו חורף 1990 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליו חורף 1990 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליו חורף 1990 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 4 יחידות החל משנת 2011 ואילך. ניתן לדלג עליו
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
הסבר על שאלות עם שתי דרישות דוגמה 10, בגרות חורף 1990

 

 

 

דוגמה 10, בגרות חורף 1990 דוגמה 10, בגרות חורף 1990

להלן חוברת המסכמת את השיעור

חוברת השיעור

 

סוף השיעור. בהצלחה!!!

 

 


  זמן השיעור: 6 שעות ו- 40 דקות. (השיעור מועבר כאמור דרך סרטוני וידאו )

  מה השיעור כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו

  • חקירת משוואה ריבועית- תרגילים עם פתרונות מלאים, חקירת משוואה ריבועית סיכום, נוסחאות וייטה תרגילים, נוסחאות ויטה הסבר, נוסחאות וייטה תרגול, קודקוד פרבולה נוסחה, x ו- y)
  • חקירת מערכת משואה ממעלה שנייה, חקירת משוואה ריבועית סיכום, חקירת משוואה ריבועית תרגילים, חקירת משוואה ממעלה שנייה, חקירת משוואה ריבועית עם פרמטר. חקירת משוואות 005, חקירת משוואות 804, חקירת משוואות עם פרמטר.

  השיעור שייל ל- שאלון 005 , שאלון 804

  ידע מקדים נדרש: שליטה באלגברה בסיסית, במשוואות ובאי שוויונים

  האם בשיעור נלמד שאלות בגרות? כן. כבר מהשאלה הראשונה נפתור בגרויות.

  האם בעזרת שיעור זה אוכל ללמוד לבד את הנושא לבגרות? כן. ברור. זה הרעיון של האתר. את אותו שיעור תלמידים רבים למדו לבגרות בהצלחה עם מלומד בכיתות פיסיות בבתי ספר פרטיים.

  במערך השיעור הושקע זמן רב בפיתוח השיטות הטובות והקלות ביותר ללמוד את הנושא לבגרות. רק שמהיום השיעור הנ"ל ורבים אחרים זמינים באינטרנט לכולם.

  האם השיעור בחינם? הסרטונים והקבצים שמסונים באייקון חינם הם בחינם. (ניתן לרכוש מינוי בקלות לכל התכנים. לחנות הקורסים)

  שים לב: אותו השיעור שמועבר כאן שייך לקורס 005, שמועבר על ידי מלומד במכללה פרטית מובילה לבגרות בעלות של אלפי שקלים. (להלן מדוע ללמוד עם מלומד).

  השיעור מתמקד בעקרונות החשובים לבגרות ונמנע מהגדרות מיותרות ופרטים פורמלים. כך תוך זמן קצר תכשירו את עצמכם לרמת הבגרות הגבוהה ביותר.

  בהצלחה!!