תרגול: סדרה הנדסית אינסופית
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן השאלות

חוברת השיעור והשאלות
(חוברת התרגול)
דף נוסחאות סדרה הנדסית אינסופית
החוברת מכילה הסברים מפורטים
והדרכה ללימוד עצמי של הנושא בשיטה
של צעד אחר צעד מרמת הבסיס עד רמת הבגרות

להלן הפתרונות המלאים

הקדמה
הסבר
סדרה הנדסית אינסופית
חינם


סוג 1 - שאלות בסיס של הצבה בנוסחאות

נוסחת סדרה סכום סדרה הנדסית אינסופית

הסבר שאלה 1 ופתרון מלא
שלבי עבודה
חינם חינם

סוג 2- שאלות מהסוג של בניית משוואות

בניית משוואות בהסתמך על נוסחת האיבר הכללי של סדרה חשבונית ונוסחת סכום איברים ראשונים של סדרה הנדסית:

הסבר שאלה 2 ופתרון מלא
בניית משוואות
חינם לחברים
קיץ 1984
חינם לחברים

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

סוג 3- שאלות מהסוג נתונה סדרה, בונים סדרה חדשה

סדרה הנדסית אינסופית הנוצרת מהאיברים במקומות הזוגיים או מהאיברים במקומות הזוגיים

הסבר הסבר שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא שאלה 6 ופתרון מלא
יצירת סדרה
חדשה
מיומניות אלגבריות
ננדרשות
קיץ 1983 קיץ 1987 חורף 1995 קיץ 2005
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

סדרה הנדסית אינסופית הנוצרת מהחלפת הסימנים של האיברים במקומות הזוגיים או במקומות הזוגיים

שאלה 7 ופתרון מלא
חורף 1993
לרכישת הקורס המלא

סדרה הנדסית הנוצרת מהעלאת איברי הסדרה בריבוע

שאלה 8 ופתרון מלא
קיץ 1979
לרכישת הקורס המלא

סדרה הנדסית הנוצרת משינוי אחר

שאלה 9 ופתרון מלא
קיץ 1993
לרכישת הקורס המלא

הוכחה שסדרה היא הנדסית אינסופית יורדת

הסבר שאלה 10 ופתרון מלא
הוכחה לסדרה
הנדסית אינסופית
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


שאלות מבגרויות אחרונות
שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא
קיץ 2012 קיץ 2011 קיץ 2011 קיץ 2012 מועד ב' חורף 2014
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא
קיץ 2015 קיץ 2016
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

סוף התרגול. בהצלחה!!!

מידע על התרגול הנוכחי "סדרה הנדסית אינסופית" (פירוט פורמלי, ניתן לדלג)

התרגול כולל:
סדרה הנדסית אינסופית
סדרה הנדסית אינסופית נוסחאות
סדרה הנדסית אינסופית תרגול
סדרה הנדסית אינסופית סכום
סדרה הנדסית אינסופית הסבר
סדרה הנדסית אינסופית 4 יחידות
סדרה הנדסית אינסופית 5 יחידות