תרגול: סדרה הנדסית
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות

חוברת השיעור והשאלות
(חוברת התרגול)

דף נוסחאות סדרה הנדסית
החוברת מכילה
הסברים מפורטיםו
הדרכה ללימוד עצמי
של הנושא בשיטה
של צעד אחר צעד
מרמת הבסיס עד רמת הבגרות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

להלן הפתרונות המלאים


הסבר
הסבר סדרה הנדסית
חינםנוסחת סדרה הנדסית איבר כלללי, ונוסחת סדרה הנדסית סכום

הסבר הסבר שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא
שלבי עבודה כישורים נדרשים
חינם חינם חינם חינם חינם חינם חינםראו נספח ב
בתחתית העמוד
כולל משוואה מעריכית פשוטה:
שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא שאלה 8 ופתרון מלא
חינם חינם לחברים חינם לחברים

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

הוכחה שסדרה היא סדרה הנדסית:
הסבר שאלה 9 ופתרון מלא
הוכחה סדרה
הנדסית
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

סוג 2- שאלות מהסוג של בניית משוואות בניית משוואות בהסתמך על נוסחת האיבר הכללי של סדרה חשבונית ונוסחת סכום איברים ראשונים של סדרה הנדסית

שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא
הסבר הסבר הסבר חורף 2005, 4 יחידות קיץ 1982, 4 יחידות קיץ 1974, 4 יחידות
בניית משוואות נספח- כישורים
נדרשים
נוסחאות לסדרה
הנדסית
(חלוקת משוואות וצמצום) (חלוקת משוואות וצמצום) (צמצום בתוך המשוואה עצמה)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


בניית משוואות בהסתמך על כלל של שלושה איברים עוקבים

הסבר שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא
איברים עוקבים אביב 1975
4 יחידות
קיץ 2002
4 יחידות
חורף 2007
5 יחידות
קיץ 2007 מועד מיוחד
5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


בניית משוואות עם סדרה חשבונית סכום של k איברים אחרונים

הסבר שאלה 17 ופתרון מלא
מציאת סכום
איברים אחרונים
קיץ 1991
4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
סוג 3- שאלות מהסוג נתונה סדרה. בונים סדרה חדשה.
הסבר שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא שאלה 22 ופתרון מלא
יצירת סדרה
חדשה
חורף 2004
4 יחידות
קיץ 1992
4 יחידות
חורף 1987
4 יחידות
קיץ 1967
4 יחידות
קיץ 2008 מועד ב'
5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאהוכחה שהסדרה החדשה הינה סדרה הנדסית

ראו נספח א
בתחתית העמוד
הסבר שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא
הוכחה לסדרה
הנדסית
חורף 1974
4 יחידות
קיץ 1998
4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

סוג 4- שאלות המנוסחות כבעיה מילולית
שאלות מילוליות מסוג שאלות של בניית משוואות

הסבר שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא
בעיות מילוליות חורף 1969
4 יחידות
קיץ 2007 מועד ב'
5 יחידות
חורף 2010
5 יחידות
קיץ 2008 מועד א'
5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

סוג 5- הקשר בין האיבר הכללי לסכום
הקשר בין האיבר הכללי לבין הסכום
הסבר שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא הסבר שאלה 33 ופתרון מלא
מציאת איבר
כללי מסכום
קיץ 2001 מועד ב'
4 יחידות
קיץ 1991
4 יחידות
מציאת סכום
מאיבר כללי
קיץ 2005
4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

סוג 6- שאלות עם משוואות מעריכיות מתקדמות או עם אי שוויונים מעריכיים
ראו נספח ב ו- ג
בתחתית העמוד
הסבר שאלה 34 ופתרון מלא
שאלות מעריכיות
ואי שוויונים
קיץ 1975
4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

נספח א' - חוקי חזקות (מומלץ לדעת היטב לטובת חישובים שונים)

הסבר חוקי חזקות ושורשים
חלק 1
הסבר חוקי חזקות ושורשים
חלק 2

(9:14 דק') (10:00 דק')
חינם חינם


 

נספח ב' - משוואות מעריכיות ואי שוויונים מעריכיים סוג 1- בסיסי

הערה: תלמידי שאלון 005 לא צריכים לדעת מהו e . לכן בסרטונים בנספח ב תלמיד 005 יכולים לדלג על המשוואות עם ה- e

סוג 1
משוואות מעריכיות הנפתרות ע"י
הנוסחה הבסיסית
סוג 1
אי שוויונים מעריכיים הנפתרים ע"י
הנוסחה הבסיסית
סוג 1 נוסף
אי שוויונים מעריכיים הנפתרים ע"י
הנוסחה הבסיסית
(9:14 דק') (4:05 דק') 6:52 דק')
חינם לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

נספח ג' - משוואות מעריכיות ואי שוויונים מעריכיים סוג 2 ומעלה- מתקדם

הערה: אם הינך תלמיד שאלון 805 אז עליך לדעת נספח זה היטב.
אם הינך תלמיד שאלון 005 נספח זה פחות אופייני לשאלון 005, אך כן יכול להופיע שאלה עם משוואה או אי שוויון מעריכי
מתקדם כמופיע בנספח זה

הסבר שימוש במחשבון לחישוב
חזקות ושורשים
סוג 2
משוואות מעריכיות הנפתרות ע"י
חלוקה (x"ים שמאלה ומספרים ימינה)
סוג 3
משוואות מעריכיות הנפתרות ע"י
הצבה (רמז 3 איברים ויותר)
סוג 4
משוואות מעריכיות הנפתרות ע"י
חלוקה בגורם מעריכי מקסימלי או אחר
(רמז 3 איברים ויותר בסיסים שונים)
סוג 5
משוואות מעריכיות הנפתרות ע"י
הוצאת גורם משותף מחוץ לסוגריים
(4:10 דק') (7:37 דק') (8:46 דק') (11:49 דק') (5:37 דק')
חינם חינם חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

סוג 2
אי שוויונים מעריכיים הנפתרים ע"י
חלוקה (x"ים שמאלה ומספרים ימינה)
סוג 3
אי שוויונים מעריכיים הנפתרים ע"י הצבה
(רמז עם 3 איברים ויותר)
(3:37 דק') (7:53 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

סוף התרגול. בהצלחה!!!

מידע על התרגול הנוכחי "סדרה הנדסית" (פירוט פורמלי, ניתן לדלג)

התרגול כולל:
סדרה הנדסית
סדרה הנדסית נוסחאות
סדרה הנדסית תרגול
סדרה הנדסית סכום
סדרה הנדסית הסבר
סדרה הנדסית 4 יחידות
סדרה הנדסית 5 יחידות