לשאלה הקודמת

בחזרה לתרגול סדרה הנדסית

לשאלה הבאהלהלן השאלה בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: