לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול: סדרה הנדסית

לשאלה הראשונה עם פתרון מלא 
להלן כישורים נדרשים, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: