לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול: סדרה הנדסית

לקובץ הבא



 


להלן הסבר שלבי עבודה, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: