לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול: סדרה הנדסית

לקובץ הבא 


להלן הסבר סדרה הנדסית, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: