שאלון 005 חורף 2011

פתרון מלא ומודרך לכל שאלה, פתרון סופי, השאלון והצעת פתרון של משרד החינוך

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

להלן פתרון שאלה 1 (שאלה 1 ירדה במיקוד קיץ 2011 ואילך) (שאר הפתרונות נמצאים מתחת לקובץ זה)

להלן פתרון שאלה 2 (שאר הפתרונות 3-5 נמצאים מתחת לקובץ זה)

להלן פתרון שאלה 3 (שאר הפתרונות 4-5 נמצאים מתחת לקובץ זה)

להלן פתרון שאלה 4 (פתרון שאלה 4 ועוד נמצאים מתחת לקובץ זה)

להלן פתרון שאלה 5 (יש עוד קבצים מתחת לקובץ זה)

להלן פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2011 שאלון 005 (שאלה 1 ירדה במיקוד קיץ 2011 ואילך) בכתב יד:

להלן שאלון הבגרות במתמטיקה חורף 2011 שאלון 005