לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
דף נוסחאות גיאומטריה אנליטית
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

להלן הפתרונות המלאים

1.


הסברהסברהסברהסברהסברשאלה 1 ופתרון מלאהסבר
מערכת צירים X,Yסידור משוואת ישר
ומציאת השיפוע
צורה גרפית של ישרישר מאונך לציר Xמציאת שיפוע ע"י 2
נקודות
שאלת בסיסמציאת משוואת ישר
עפ"י שיפוע ונקודה
 סרטון 1 (00:07 דק')            
חינםחינםחינםחינםחינםחינםחינם
שאלה 2 ופתרון מלאשאלה 3 ופתרון מלא הסברשאלה 4 ופתרון מלא הסברהסברשאלה 5 ופתרון מלא
שאלת בסיס שאלת בסיסמציאת מרחק בין
2 נק'
שאלת בסיסמרחק בין 2 נק' על
ישר המקביל לציר
מציאת אמצע קטע
(או קצה קטע)
שאלת בסיס
חינםחינםחינםחינםחינם לחבריםחינם לחבריםחינם לחברים

 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

שאלה 6 ופתרון מלאהסברשאלה 7 ופתרון מלאשאלה 8 ופתרון מלא הסברשאלה 9 ופתרון מלאשאלה 10 ופתרון מלא
שאלת בסיס מציאת נקודת חיתוךשאלת בסיס שאלת בסיסישרים מקבילים ומאונכיםשאלת בסיסשאלת בסיס
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא הסברשאלה 13 ופתרון מלאהסברשאלה 14 ופתרון מלא
שאלת בסיס שאלת בסיס בדיקה האם נקודה
נמצאת על ישר
שאלת בסיס סימטריה במשפחת
המקביליות
שאלת בסיס
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

2.

הסבר שאלה 15 ופתרון מלאשאלה 16 ופתרון מלאשאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלאשאלה 19 ופתרון מלאשאלה 20 ופתרון מלא
משולשים ומרובעיםבגרות 4 יחידות
קיץ 2004 מועד א'
בגרות 4 יחידות
קיץ 2006 מועד ב'
בגרות 3 יחידות
קיץ 2009 מועד א'
בגרות 3 יחידות
קיץ 2009 מועד ב'
בגרות 4 יחידות
חורף 1991
בגרות 4 יחידות
קיץ 1989
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

הסברשאלה 21 ופתרון מלאשאלה 22 ופתרון מלאשאלה 23 ופתרון מלאשאלה 24 ופתרון מלא
משולש שווה שוקייםשאלת בסיסשאלת בסיסשאלת בסיסשאלת בסיס
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא


הסברשאלה 25 ופתרון מלאשאלה 26 ופתרון מלאשאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלאשאלה 29 ופתרון מלאשאלה 30 ופתרון מלא
מקביליתבגרות 4 יחידות
קיץ 2006
בגרות 4 יחידות
קיץ 2008 מועד ב'
בגרות 4 יחידות
חורף 1992
בגרות 4 יחידות
קיץ 1990
בגרות 4 יחידות
קיץ 2002
בגרות 4 יחידות
קיץ 2010 מועד א'
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 


הסברשאלה 31 ופתרון מלאשאלה 32 ופתרון מלאשאלה 33 ופתרון מלאשאלה 34 ופתרון מלאשאלה 35 ופתרון מלא
מלבןבגרות 4 יחידות
קיץ 2004 מועד ב'
בגרות 3 יחידות
קיץ 2010 מועד ב'
בגרות 4 יחידות
קיץ 1993
בגרות 4 יחידות
חורף 1988
בגרות 4 יחידות
קיץ 2001 מועד ב'
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

הסברשאלה 36 ופתרון מלאשאלה 37 ופתרון מלאשאלה 38 ופתרון מלאשאלה 39 ופתרון מלא
מעוייןבגרות 4 יחידות
קיץ 2008
בגרות 3 יחידות
חורף 2011
בגרות 4 יחידות
חורף 1995
בגרות
קיץ 1997
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

הסברשאלה 40 ופתרון מלאשאלה 41 ופתרון מלאשאלה 42 ופתרון מלאשאלה 43 ופתרון מלא
ריבועבגרות 4 יחידות
חורף 1997
בגרות 4 יחידות
קיץ 1991
בגרות 4 יחידות
חורף 1996
בגרות 4 יחידות
קיץ 2000
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

הסברהסבר
טרפזדלתון
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

3.

שאלה 44 ופתרון מלא שאלה 45 ופתרון מלא שאלה 46 ופתרון מלאשאלה 47 ופתרון מלאשאלה 48 ופתרון מלא
קיץ 2013 מועד ב'חורף 2014קיץ 2009 מועד ב'קיץ 2011 מועד ב'קיץ 2012
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

שאלה 49 ופתרון מלאשאלה 50 ופתרון מלאשאלה 51 ופתרון מלא
קיץ 2014חורף 2015קיץ 2015 מועד ב'
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

סוף התרגול. בהצלחה!!!
מה התרגול כולל?

להלן פירוט פורמלי- ניתן לדלג עליו גיאומטריה אנליטית, הנדסה אנליטית, גיאומטריה אנליטית תרגילים, הנדסה אנליטית נוסחאות, נוסחאות הנדסה אנליטית
הנדסה אנליטית תרגילים, גיאומטריה אנליטית 804, הנדסה אנליטית 4 יחידות, הנדסה אנליטית הסבר
הנדסה אנליטית 804, גיאומטריה אנליטית תרגילים, גיאומטריה אנליטית נוסחאות, גיאומטריה אנליטית בגרות
גיאומריה אנליטית מרחק בין נקודות,
גיאומטריה אנליטית מציאת נקודה, גיאומטריה אנליטית מרובעים, גיאומטריה אנליטית 804, הנדסה אנליטית נוסחאות
הנדסה אנליטית, 4 יחידות, הנדסה אנליטית של הקו הישר, הנדסה אנליטית תרגילים
גיאומטריה אנליטית, גאומטריה אנליטית, הנדסה אנליטית, משולש מרובע, הנדסה אנליטית נוסחאות הנדסה אנליטית תרגילים, גיאומטריה אנליטית 804, גיאומטריה אנליטית 804
משולש שווה שוקיים, משולש ישר זווית, שיפוע של ישר על פי שתי נקודות, מציאת משואת ישר , מרחק בין שתי נקודות, מציאת שטח משולש, מציאת שטח מקבילית, מלבן, מעוין