לשאלה הקודמת עם פתרון מלא

בחזרה לתרגול: גאומטריה אנליטית משולשים ומרובעים

לשאלה הבאה עם פתרון מלא

 

להלן הסבר מציאת ישר עפ"י שיפוע ונקודה, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: