לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול: גאומטריה אנליטית משולשים ומרובעים

לשאלה הראשונה עם פתרון מלא

 

להלן השאלה עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: