לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול: גאומטריה אנליטית משולשים ומרובעים

לקובץ הבא

 

להלן הסבר צורה גרפית של ישר, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: