לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול: גאומטריה אנליטית משולשים ומרובעים

לקובץ הבא

להלן הסרטון:

 
  
  
  
  
  

להלן ההסבר מערכת צירים X,Y, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: