לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות

חוברת השאלות (חוברת התרגול) נוסחאות טריגונומטריה במישור
מכילה הסברים בשיטה של צעד אחר צעד
מכילה ואת מקבץ השאלות ללא הפתרונות המלאים
הפתרונות המלאים נמצאים מטה
כולל את התיאוריה הנדרשת
סיכומים וטיפים
.להלן הפתרונות המלאים
בשיעור זה יש קבצים שירדו מתכנית הלימודים של 2017 ואילך.הקבצים שמסומנים ב- לא צריך ללמוד אותם.


1.


סעיף '1' מהווה הקדמה בסיסית והשאלות עבורו ניתנו כבר בשיעור: טריגונומטריה במישור

 

2.

2.1.
שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא שאלה 6 ופתרון מלא
קיץ 2002 מועד ב' (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
חורף 2002 (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
חורף 1999 (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
קיץ 2006 מועד ב' (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
חורף 2006 (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
קיץ 2007 מועד ב' (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
2.2.

שאלה 7 ופתרון מלא שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא
חורף 2001 (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
קיץ 2001 מועד ב' (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
קיץ 2002 (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
חורף 1998 (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
קיץ 2006 (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
קיץ 2008 מועד ב' (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)


שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא
קיץ 2009 (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
קיץ 2007 מועד ב' מיוחד (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
קיץ 2010 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
חורף 2013 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)


שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא
קיץ 2003 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
קיץ 2000 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
חורף 1998 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
חורף 1993 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים


שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא
חורף 1991 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
חורף 1989 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
חינם לחברים חינם לחברים


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:


2.3.

שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא
קיץ 2003 מועד ב' (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
קיץ 2001 מועד ב' (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
קיץ 1998 (בגרות
במתמטיקה4 יחידות)
קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו חורף 2002 (בגרות
במתמטיקה5 יחידות)
קיץ 1994 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


שאלה 30 ופתרון מלא שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא שאלה 33 ופתרון מלא שאלה 34 ופתרון מלא
קיץ 1992 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
חורף 1990 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
קיץ 1990 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו קיץ 1991(בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


3.
שאלה 35 ופתרון מלא שאלה 36 ופתרון מלא שאלה 37 ופתרון מלא שאלה 38 ופתרון מלא שאלה 39 ופתרון מלא שאלה 40 ופתרון מלא
קיץ 2001 מועד ב' (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
קיץ 1998 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
קיץ 2000 (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
קיץ 2003 מועד ב' (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
חורף 1997 (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
חורף 2000 (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


שאלה 41 ופתרון מלא שאלה 42 ופתרון מלא שאלה 43 ופתרון מלא שאלה 44 ופתרון מלא שאלה 45 ופתרון מלא שאלה 46 ופתרון מלא
קיץ 2001 (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
קיץ 2011 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
קיץ 2008 מועד ב' (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
קיץ 1999 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
חורף 1997 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
חורף 1992 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


שאלה 47 ופתרון מלא שאלה 48 ופתרון מלא שאלה 49 ופתרון מלא שאלה 50 ופתרון מלא שאלה 51 ופתרון מלא
חורף 1999 (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
חורף 2004 (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
קיץ 1998 (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
חורף 2011 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
קיץ 2012 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


שאלה 52 ופתרון מלא פתרון שאלה 53 ופתרון מלא שאלה 54 ופתרון מלא שאלה 55 ופתרון מלא שאלה 56 ופתרון מלא
קיץ 2006 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
חורף 2000 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
חורף 1998 (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
קיץ 2001 (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
קיץ 1996 (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


שאלה 57 ופתרון מלא שאלה 58 ופתרון מלא
קיץ 2011 מועד ב' (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
חורף 2001(בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 


שאלה 59 ופתרון מלא שאלה 60 ופתרון מלא שאלה 61 ופתרון מלא שאלה 62 ופתרון מלא שאלה 63 ופתרון מלא שאלה 64 ופתרון מלא
חורף 2007 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
קיץ 2006 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
קיץ 2003 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
קיץ 1995 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
קיץ 1995 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
חורף 1982 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


שאלה 65 ופתרון מלא שאלה 66 ופתרון מלא שאלה 67 ופתרון מלא
קיץ 1991 (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
קיץ 1994 (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
קיץ 1999 (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


4.
שאלה 68 ופתרון מלא שאלה 69 ופתרון מלא שאלה 70 ופתרון מלא שאלה 71 ופתרון מלא שאלה 72 ופתרון מלא
קיץ 1999 (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
חורף 2002 (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
חורף 2003 (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
קיץ 2003 (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
קיץ 2000 (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


שאלה 73 ופתרון מלא שאלה 74 ופתרון מלא
קיץ 1982 (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
קיץ 1995 (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא5.
5.1.
שאלה 75 ופתרון מלא
קיץ 2011 (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
לרכישת הקורס המלא5.2.
שאלה 76 ופתרון מלא שאלה 77 ופתרון מלא שאלה 78 ופתרון מלא
קיץ 2012 (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
קיץ 2012 מועד ב' (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
קיץ 2012 מועד ב' (בגרות
במתמטיקה 4 יחידות)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
5.3.
שאלה 79 ופתרון מלא שאלה 80 ופתרון מלא שאלה 81 ופתרון מלא
קיץ 2013 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
קיץ 2009 מועד ב' (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
חורף 2014 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
5.4.
שאלה 82 ופתרון מלא שאלה 83 ופתרון מלא שאלה 84 ופתרון מלא שאלה 85 ופתרון מלא
חורף 2011 (בגרות
במתמטיקה
4 יחידות)
קיץ 2013 מועד ב' (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
חורף 2014 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
חורף 2010 (בגרות
במתמטיקה 5
יחידות)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

שאלה 86 ופתרון מלא שאלה 87 ופתרון מלא שאלה 88 ופתרון מלא שאלה 89 ופתרון מלא
קיץ 2013 מועד ב' (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
חורף 2012 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
קיץ 2008 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
חורף 2003(בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

5.5.

שאלה 90 ופתרון מלא
קיץ 2009 (בגרות
במתמטיקה 5 יחידות)

לרכישת הקורס המלא6.

שאלה 91 ופתרון מלא שאלה 92 ופתרון מלא שאלה 93 ופתרון מלא שאלה 94 ופתרון מלא שאלה 95 ופתרון מלא
קיץ 2014 קיץ 2014 מועד ב' קיץ 2014 מועד ג' חורף 2010 קיץ 2009
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 96 ופתרון מלא שאלה 97 ופתרון מלא שאלה 98 ופתרון מלא שאלה 99 ופתרון מלא שאלה 100 ופתרון מלא
חורף 2015 קיץ 2015 מועד ב' קיץ 2015 חורף 2016 קיץ 2016
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 101 ופתרון מלא
קיץ 2016 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא


סוף התרגול

 

בהצלחה!!!


מספר שאלות הבגרות בתרגול (לכל השאלות פתרון מלא ומודרך): 94 שאלות בעיקר מבגריות בנושא חישובי שטחים נפחים ומציאת פונקציה

  • מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו

    משפט הסינוסים, משפט הסינוסים במשולש ישר זווית, משפט הסינוסים במעגל, משפט הסינוסים שטח, משפט הסינוסים הוכחה, משפט הסינוסים תרגילים, משפט הסינוסים והקוסינוסים
  • האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות- לחנות הקורסים)
  • מדוע צריך לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגל בכוחות עצמך את הדבר האמיתי תהיה מוכן למבחן הבגרות. כאשר אתה פותר את תרגילי הבגרות אתה מתמקד בשאלות החשובות.
  • תרגול ישן: תרגול: טריגונומטריה במישור

דעתך חשובה לנו: נשמח לקבל ממך משוב על התרגול

בהצלחה!!!