לשאלה הקודמת עם פתרו מלא

בחזרה לתרגול: טריגונומטריה במישור

לשאלה הבאה עם פתרון מלא


 להלן השאלה עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: