בחזרה לחוברת השיעור

בחזרה לתרגול

לפתרון מלא של השאלות הבאות


הינך נמצא ב-

פתרון מלא תרגילים 1-7

 

להלן חישוב נגזרות, פתרון מלא תרגילים 1-7:

לפתרונות המלאים הבאים

גלגלו מטה את העכבר

לפתרונות המלאים הבאים

גלגלו מטה את העכבר

לפתרונות המלאים הבאים

גלגלו מטה את העכבר

לפתרונות המלאים הבאים
גלגלו מטה את העכבר

לפתרונות המלאים הבאים

גלגלו מטה את העכבר

לפתרונות המלאים הבאים

גלגלו מטה את העכבר

 

 

 

 

 

 

בהצלחה!!!