לפתרון מלא של השאלות הקודמות

בחזרה לתרגול

לפתרון מלא של השאלות הבאות


הינך נמצא ב-

פתרון מלא תרגילים 8-9

 

 

להלן חקירת פונקציה פולינום, פתרון מלא תרגילים 8-9:

לפתרונות המלאים הבאים

גלגלו מטה את העכבר