לפתרון מלא של השאלות הקודמות

בחזרה לתרגול

לפתרון מלא של השאלות הבאות


הינך נמצא ב-

פתרון מלא תרגילים 10-18

 


להלן חקירת פונקציה מנה פתרון מלא תרגילים 10-18:

לפתרונות המלאים הבאים

גלגלו מטה את העכבר

לפתרונות המלאים הבאים

גלגלו מטה את העכבר

לפתרונות המלאים הבאים

גלגלו מטה את העכבר

לפתרונות המלאים הבאים
גלגלו מטה את העכבר

לפתרונות המלאים הבאים

גלגלו מטה את העכבר

לפתרונות המלאים הבאים

גלגלו מטה את העכבר

לפתרונות המלאים הבאים

גלגלו מטה את העכבר

לפתרונות המלאים הבאים

גלגלו מטה את העכבר

בהצלחה!!!