בחזרה לתרגול

לפתרון מלא של השאלות הבאות


להלן חוברת התרגול: