לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות


חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
דף נוסחאות
חינם חינםלהלן הפתרונות המלאים
1.
שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא שאלה 6 ופתרון מלא
מהמאגר 802
חינם
מהמאגר 802
חינם
מהמאגר 802
חינם
מהמאגר 802
חינם
מהמאגר 802
חינם לחברים
מהמאגר 802
חינם לחברים

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

 

 

שאלה 7 ופתרון מלא שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא
מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא
מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא
מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 25 ופתרון מלא
מהמאגר 802
לרכישת הקורס המלא

סוף התרגול בספר דיגיטלי "התפלגות נורמלית" .

בהצלחה!!!

 מספר השאלות בתרגול: 25 שאלות

מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו.
  • התפלגות נורמלית בגרות, התפלגות נורמלית 3 יחידות, התפלגות נורמלית שאלון 802, התפלגות נורמלית תרגילים, התפלגות נורמלית תרגילים מבגרויות
    התפלגות נורמלית תרגילים עם פתרונות, התפלגות נורמלית פתרונות, התפלגות נורמלית נוסחאות
  • התפלגות נורמלית ממוצע, התפלגות נורמלית חציון, התפלגות נורמלית מספר שכיח, התפלגות נורמלית סטיית תקןהתפלגות נורמלית הסתברות ואחוזים
    התפלגות נורמלית תזכורות מסטטיסטיקה, התפלגות נורמלית סטנדרטית, התפלגות נורמלית טבלה.

ידע מקדים נדרש: שיעור : התפלגות נורמלית
האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות לכל התכנים של שאלון 802.
לחנות הקורסים)