לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול: התפלגות נורמלית

לשאלה הראשונה עם פתרון מלא


 
להלן דף הנוסחאות, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: