בחזרה לתרגול: התפלגות נורמלית

לקובץ הבא


 
להלן חוברת התרגול, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: