לשאלה הקודמת עם פתרון מלא

בחזרה לתרגול: התפלגות נורמלית

לשאלה הבאה עם פתרון מלא


 
להלן השאלה, עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: